vrijdag 22 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Gekleurd Grijs van Stichting Instituut voor Kunst en Cultuur

Gekleurd Grijs van Stichting Instituut voor Kunst en Cultuur

Om ouderen uit de provincie Drenthe een regulier kunst- en cultuuraanbod te bieden heeft Stichting Instituut voor Kunst en Cultuur het Gekleurd Grijs project opgezet. Met dit project richt men zich op inwoners van zorginstellingen, maar ook op ouderen die zelfstandig wonen. Gekleurd Grijs bestaat uit vijf onderdelen die stuk voor stuk actieve cultuurparticipatie onder ouderen bevorderen.

Subsidie

€ 100.000

Jaar

2013

Dit is een project uit de Regeling Ouderenparticipatie van het Fonds. 
 
Om ouderen uit de provincie Drenthe een regulier kunst- en cultuuraanbod te bieden heeft Stichting Instituut voor Kunst en Cultuur het Gekleurd Grijs project opgezet. Met dit project richt men zich op inwoners van zorginstellingen, maar ook op ouderen die zelfstandig wonen. Gekleurd Grijs bestaat uit vijf onderdelen die stuk voor stuk actieve cultuurparticipatie onder ouderen bevorderen. 
 
Op de eerste plaats wordt culturele organisaties financiële ondersteuning geboden om vernieuwende activiteiten te ontwikkelen. Het gaat hierbij om uitdagende workshops in de directe leefomgeving van de ouderen, waarin zij niet alleen hun talent kunnen ontwikkelen, maar ook het sociale aspect aan bod komt. Omdat sterke samenwerkingsverbanden tussen culturele en welzijnsorganisaties, woningcoöperaties en gemeenten hierbij van groot belang zijn wordt in iedere Drentse gemeente een servicenetwerk opgezet. Dit netwerk geeft culturele instellingen inzicht in de leefsituaties en behoeften van de ouderen die zelfstandig wonen. Daarnaast biedt het mogelijkheid tot het mobiliseren van vrijwilligers als begeleiders. Om zoveel mogelijk ouderen te bereiken zet de stichting diverse marketingcampagnes op. Denk hierbij aan een gebruiksvriendelijke website en werving door middel van een persoonlijke benadering van de ouderen. Om een kwaliteitslag te maken worden cursussen aangeboden voor culturele instellingen en cultureel ondernemers. Tot slot wordt geïnvesteerd in beeldvormingcampagnes in de vorm van bijvoorbeeld reclamespotjes. Zo wordt inzicht gecreëerd in de positieve uitwerking van kunst en cultuurbeoefening  op de geestelijke en lichamelijke gezondheid bij ouderen.
 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt dit programma omdat verschillende doelgroepen worden aangesproken; vitale en minder vitale cultuurkenners en ouderen die minder in aanraking komen met kunst en cultuur. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan het inzichtelijk maken van de mogelijkheden tot participatie voor de ouderen. Positief is ook dat het aanbod wordt afgestemd op hun behoeften en beperkingen en dat er veel wordt samengewerkt met lokale partners. Op deze manier kan eenzaamheid onder ouderen worden tegengegaan en groeit het saamhorigheidsgevoel.
 

www.kcdr.nl

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Ouderenparticipatie 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen