vrijdag 22 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Fondsmedewerker Gabbi Mesters Down Under

Sydney Opera House

Op uitnodiging afreizen naar Australie en voor volle zaal een presentatie over het belang van ouderenparticipatie geven, was een ware belevenis! Fondsmedewerker Gabbi Mesters vertelt.

Hoe kwam je in Sydney terecht?
Margaret Meagher, directeur van Arts & Health Australia was geïnspireerd geraakt tijdens de EU-conferentie Long Live Arts in mei van dit jaar in Den Haag. Hierop volgde een uitnodiging om onze bevindingen in Australië te komen delen.

Wat was het hoogtepunt van dit bezoek?
Als enige niet-native speaker stond ik voor twee ministers en een zaal vol Australiërs, Amerikanen, Engelsen en Ieren. Ik voelde me trots dat ik in het Sydney Opera House namens ons Fonds en het programma Lang Leve Kunst onze ervaringen over ouderen en kunstparticipatie mocht delen.

Waar heb je je internationale collega’s mee kunnen geven?
Ik heb laten zien dat wij werken met een stevig netwerk van partners afkomstig uit de publieke en private sector. Alle noodzakelijk stakeholders uit de sector hebben we zo binnen bereik. Hierdoor konden we een succesvol programma ontwikkelen. In korte tijd stond het onderwerp hoog op de politieke agenda. Er kwam voor het eerst zelfs geld beschikbaar voor ouderen en cultuurparticipatie.
Wat ons bijzonder maakt is het convenant met de overheid, OCW en VWS, waarin we gezamenlijke doelen hebben vastgelegd. De bewindslieden zijn onze ambassadeurs. Dit alles bij elkaar creëerde groot draagvlak. Een route die wat ons betreft nagevolgd kan worden door anderen.

 

Wat hebben zij jou meegegeven? Wat is jou bijgebleven?
Het thema is actueel. Alle continenten worden geconfronteerd met de vergrijzing, hoge zorgkosten, crisis en de vraag naar zingeving in latere levensfasen. Hoe je hiermee omgaat en invulling aan geeft is nieuw. Je merkt dat iedereen nog open staat open om ervaringen en goede voorbeelden te delen. Veel landen hebben al centra voor arts & health. Hoe wij de zorg- en welzijnssector nog beter kunnen betrekken willen wij de komende tijd nader onderzoeken.

De grote interesse in Aziatische gebieden zoals Taiwan, Hongkong en Singapore voor dit onderwerp was voor mij de grootste ontdekking tijdens deze conferentie. 
Zij zijn heel actief op het gebied van ouderen. De overheid van Singapore gaat bijvoorbeeld de komende 5 jaar 3 miljard investeren via "Action Plan for Sucessful Ageing" om ouderen een zinvoller leven te geven! De commissie belast met het ontwikkelen van het plan sprak met 4000 ouderen en jongeren in de aanloop er naar toe.Hier kan Nederland een voorbeeld aan nemen.

Bijzonder vond ik ook: Creature Tales uit Tasmanië. Zij maken projecten waarbij ze bijvoorbeeld langdurig werklozen allerlei waanzinnige, vreemde, vrolijke en ontroerende activiteiten met ouderen laten uitvoeren en er zo'n levensvreugde ontstaat.

Lang Leve Kunst on worldtour?
Het Amerikaanse NCCA (National Center of Creative Aging) wil met ons samenwerken in aanloop naar hun internationale conferentie in september 2016 in Washington. En daarnaast is Arts and Health Australia geïnteresseerd in mondiale samenwerking met Long Live Arts en NCCA. Uit deze internationale verbindingen zie ik nog meer kennis en kunde ontstaan rondom het thema: ouderen en cultuurparticipatie. Dit is van belang om het thema blijvend onder de aandacht te houden en duurzame initiatieven te ontwikkelen zoals het EU manifesto ter bevordering van ouderen en cultuurparticipatie dat we op 29 april 2016 tijdens het Nederlands voorzitterschap in Brussel gaan presenteren.

Langdurig werkelozen brengen levensvreugde aan ouderen in een project van Creature Tales.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Ouderenparticipatie 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen