maandag 22 Oktober 2018
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Fonds in het wild: Stefanie bezoekt Kumulus in Maastricht

Toon je Talent trapt af

De medewerkers van het Fonds zijn niet altijd te vinden op het kantoor in Utrecht. Soms tref je er ook één in het wild. Bij een voorstelling of presentatie van één van de projecten die het Fonds ondersteunt bijvoorbeeld. In deze rubriek delen de collega’s hun belevenissen. Met dit keer: Stefanie Weijsters, programma adviseur bij het Fonds.

Waar ben je geweest?
Maandag 14 september was ik aanwezig bij de officiële aftrap van ‘Toon je Talent in het vmbo’ bij Kumulus in Maastricht. Met ingang van schooljaar 2015-2016 gaan Vmbo Maastricht en Kumulus intensief samenwerken aan deze doorlopende leerlijn, waarbij leerlingen leren van kunstdocenten, zowel op school als bij de verschillende culturele instellingen in Maastricht. Dit project ondersteunen wij samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds binnen onze regeling Cultuureducatie in  het vmbo.

Wat heb je gezien of gedaan?
Verschillende sprekers vanuit het onderwijs- en cultuureducatieveld en de gemeente waren bijeengekomen om dit samenwerkingsproject letterlijk en figuurlijk af te trappen. Hellen Hurkens, coördinator van Kaleidoscoop / Kumulus, gaf de voorzet en Marc Doomen, kunstcoördinator en docent muziek van Vmbo Maastricht, maakte het af. De twee lijken al een heel eind op elkaar ingespeeld.

Er is mooi beeldmateriaal van het project 'Toon je Talent' in het basisonderwijs, waarin het ontdekken en ontwikkelen van je talent centraal staat en waarop dit vmbo-project voortbouwt. De doorgaande leerlijn die hiermee gecreëerd wordt van het primair naar voortgezet onderwijs vind ik bijzonder. Talentontwikkeling stopt niet na groep 8. Kumulus en Vmbo Maastricht slaan daarom de handen ineen en dat doen ze vol overgave. Johan Moes, locatiedirecteur Vmbo Maastricht, kondigt aan een saai verhaal te gaan vertellen maar niks is minder waar. Zodra hij zijn spiekbriefje met voorbereide tekst laat varen begint hij een overtuigend betoog over de waarde van cultuureducatie voor zijn leerlingen. Hans Ruijssenaars van Kumulus is ook trots op dit project en benadrukt nog even dat hun deur open staat voor vragen en initiatieven.

En Mieke Damsma, wethouder bij de Gemeente Maastricht, die niet alleen cultuur maar ook onderwijs in haar portefeuille heeft, spreekt met evenveel enthousiasme over het project. Pieter Mols sluit de rij verhalen af met een kort creatief college. Hij neemt ons mee in de snel veranderende maatschappij waarin de jongeren van vandaag opgroeien en laat ons nadenken over hun beroepsperspectieven. De jongeren van nu zijn de arbeidskrachten van later; zij bepalen in de toekomst hoe ons land gerund wordt. Door nu te investeren in deze jongeren, in hun talent- en creativiteitsontwikkeling, wil Mols deze generatie graag een handje helpen.

Wat maakte dit project voor jou tot een echt cultuur participatie project?
De leerlingen van Vmbo Maastricht zullen in een getrapt traject hun talent steeds iets verder verkennen en verdiepen, van het leggen van de basis naar de kennismaking met de kunstenaar tot het toe-eigenen van de kunstenaarsrol.

Wat is je bijgebleven? 
Het enthousiasme van alle betrokkenen en het prachtige zangoptreden van Josie!

Kunnen wij nog gaan kijken of meedoen?
‘Toon je Talent in het vmbo’ gaat nu van start en duurt twee schooljaren. Zodra er openbare presentaties van het project zijn zullen we jullie op de hoogte houden.

Ontroerend optreden van Josie!

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Cultuureducatie vmbo en praktijkonderwijs

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen