vrijdag 15 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Fonds in het Wild: Eva bij Buma Music Academy

Finalisten

Onze medewerkers bevinden zich niet altijd achter hun bureau. Soms trekken ze de wijde wereld in en tref je ze in het wild! Bij een voorstelling, tentoonstelling of presentatie van één van de projecten die het Fonds ondersteunt bijvoorbeeld. In deze rubriek delen de collega’s hun belevenissen. Vandaag: Eva, trainee-adviseur bij het Fonds. Zij bezocht het VMBO-project Buma Music Academy Finale Beste Schoolacts 2016.

Waar ben je geweest?
Dinsdag 31 mei ben ik naar de Buma Music Academy Finale Beste Schoolacts 2016 geweest in de Heineken Music Hall in Amsterdam.

Uit welke subsidieregeling van het Fonds komt dit project?
Dit project wordt gesubsidieerd vanuit de regeling Cultuureducatie in het VMBO.

Wat heb je gezien of gedaan?
Ik ben door Maurice Schmitz rondgeleid langs de workshops van onder andere Spike van Di-rect die de leerlingen een workshop dirigeren gaf en langs de vrije ruimte waar de leerlingen zelf vol enthousiasme bezig waren met Ableton Live, Jam Hubs en een Silent Disco waar de leerlingen zelf in meedraaiden.

"Deze finale is opnieuw een bewijs dat serieuze aandacht voor muziekonderwijs op middelbare scholen, écht grote talenten kan opleveren."
Award gewonnen!

Wat maakte dit project voor jou tot een echt cultuurparticipatie project?
De Buma Music Academy heeft een ontzettend veelzijdig gratis interactief lespakket voor het VMBO/HAVO/VWO met nadrukkelijke aandacht voor muziekonderwijs. Docenten CKV en Muziek melden zich aan via www.bumamusicacademy.nl en kunnen direct gebruik maken van het gratis lesmateriaal.

Wat was je favoriete moment?
Mijn favoriete moment was tijdens de finale, waar vier genomineerden het dak eraf speelden. In de categorie Bovenbouw ging de eerste prijs naar Lisa Nora van Het Stedelijk Lyceum (Kottenpad) uit Enschede en bij de Onderbouw was Down to Earth van het Bonnefanten College uit Maastricht de beste. TVOH winnares Maan en Ivo Severijns, directeur van de Herman Brood Academie, jureerden de deelnemers van de onderbouw en voor de bovenbouw werden de acts beoordeeld door gitarist/producer Dennis van Leeuwen en RTL5-presentatrice Veronica van Hoogdalem.

Kunnen wij nog gaan kijken of meedoen?
Via deze link kun je je weer aanmelden voor de Schoolacts van 2016-2017. Het lesmateriaal is voor docenten CKV en Muziek beschikbaar via www.bumamusicacademy.nl.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Cultuureducatie vmbo en praktijkonderwijs

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen