zaterdag 19 Oktober 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

FabricAge: senioren vlechten, breien en weven eigen label

Ouderen aan de slag in het project FabricAge

Maastricht is een van de steden die deelneemt aan het programma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities. Het eerste jaar zit erop en nu vervolgen ze hun weg om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen op peil te brengen en vooral te houden. Met het project FabricAge lijkt de zuidelijkste stad van Nederland daarin te slagen.

Een groepje senioren is druk in de weer met felgekleurde meters touw, repen stof, knoopjes en kraaltjes. Hun handen staan niet stil; ze breien, borduren, weven en vlechten aan de plattengrond van hun eigen wijk. Samen met vijftien andere plattegronden vormt het kunstwerk straks de artistieke interpretatie van de plattegrond van Maastricht. De creatie gebeurt in Centre Céramique en diverse buurthuizen in Maastricht in meer dan 75 handwerk- en textielworkshops.

Het “Gesamtkunstwerk” is ontworpen door vijf lokale ontwerpers, begeleid door zes ervaren ambacht-experts en wordt in ruim 250 uur tijd gemaakt door naar verwachting 175 senioren. Op 10 september wordt het resultaat tentoongesteld tijdens Het Parcours, de opening van het culturele seizoen in Maastricht.

 

Leren en inspireren
Het kunstwerk is de aftrap van het sociaal maatschappelijke project FabricAge. Het is een vervolg op het succesvolle Let’s (Ad)Dress The People, dat onderdeel uitmaakte van het door het Fonds voor Cultuurparticipatie geïnitieerde landelijke programma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cultural Cities. Dit programma geeft steden 2 jaar de mogelijkheid om culturele projecten voor en door ouderen te verduurzamen. Een logische stap voor Fashionclash en Tout Maastricht om weer de handen ineen te slaan.

‘Let’s (Ad)Dress The People riep om een vervolg; vanuit de deelnemende senioren, de ambacht-experts, de designers én alle betrokken partners.'

Nawie Kuiper van Fashionclash vevolgt: ‘De workshops bieden veel meer dan alleen creatief bezig zijn. Op een natuurlijke wijze worden verbindingen gelegd, waarbij mensen elkaar ontmoeten, inspireren en nieuwe technieken leren.’

Jaap van Royen van Tout Maastricht voegt daaraan toe: ‘Niet alleen het succes van Let’s (Ad)Dress The People, maar ook eigen onderzoek toont aan dat senioren de behoefte hebben zich creatief te ontplooien en culturele activiteiten te ondernemen. Kunst en cultuur fungeren daarbij als sociale verbindingsfactor. Ook willen we de talenten van senioren opsporen en die samen met talent van jongere generaties inzetten voor de maatschappij. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen deelnemen en delen.’

Verduurzaming
Met het programma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cultural Cities moedigt het Fonds voor Cultuurparticipatie steden aan om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen op peil te brengen en vooral: te houden. Verduurzaming is een van de belangrijkste doelstellingen binnen het programma. Met FabricAge maakt Maastricht daar werk van: de plattegronden zijn slechts een begin. De samenwerkingspartners streven ernaar FabricAge uit te laten groeien tot een social design textielproduct en –label. Of zoals Geerte Courtens van Tout Maastricht het omschrijft: ‘Het doel van FabricAge is het produceren van kwalitatief hoogstaande textielcreaties, die ontworpen zijn op basis van individuele wensen van opdrachtgevers. De producten worden vormgegeven vanuit de visie van talentvolle ontwerpers en vol trots collectief gecreëerd door de senioren-community. 

'We werken vooral aan een sociale onderneming, waarin mensen het gevoel hebben dat ze echt bijdragen.’

Bedruipen
De producten die onder het FabricAge-label op de markt komen, zijn divers. Denk aan een kunstobject van textiel , een in het oog springend wandkleed of decoratieve bank- en kussenelementen.. De producten lijken geschikt voor bijvoorbeeld horeca, winkels, particulieren, zorgcentra en culturele instellingen. Maar Courtens is realistisch. ‘Het is een semi-commercieel label. Idealiter zou het project zichzelf moeten bedruipen, maar ik weet hoe moeilijk het is om ‘community art’ te vermarkten. Zeer waarschijnlijk moet er geld bij. Daarom blijven we fondsen werven.

'Ook zijn we blij met de financiële en morele steun van de gemeente Maastricht.’
placeholder


Andere culturele seniorenactiviteiten in Maastricht:

  • Week van de Ouderen 2017: van 1-8 oktober kunnen alle senioren van Maastricht kennismaken met culturele (en andere) organisaties;
  • Granny’s Finest: breiclub in een buurthuis met vijftien deelnemers, 60-87 jaar;
  • Geheugenkoren: de tien intramurale koren zijn ingebed bij Kumulus, de stedelijke instelling voor cultuureducatie. In april is een extramuraal koor gestart (Herinneringenkoor) voor thuiswonenden met dementie en hun partner of mantelzorger;
  • Opstart van een Senioren Cultuurfonds voor Maastricht.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Ouderenparticipatie 2013-2016, Age Friendly Cultural Cities

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen