vrijdag 15 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Eindhoven: verduurzaming via netwerken en regulier programma

Ouderen aan de slag met nieuwe technologie

Eindhoven is koploper op het gebied van technologie en design, maar voor veel ouderen in de stad is dat onbekend terrein. In het kader van het programma Age Friendly Cultural Cities onderzochten vier culturele organisaties hoe ouderen aansluiting konden vinden bij hun reguliere programma.

Onder de noemer KunstRoute65 hebben Dutch Design Week, MU, STRP en Mad Skills de afgelopen 3,5 jaar senioren weten te betrekken bij het “dynamische en innovatieve DNA” van Eindhoven. ‘Alle vier cultuurpartners hebben drie elementen nagestreefd,’ vertelt Shirley Hendrikse. ‘We hebben specifieke activiteiten voor ouderen ontwikkeld, we hebben onderzocht wat ervoor nodig was om onze reguliere programma’s op ouderen te laten aansluiten en we hebben samenwerkingspartners gezocht op het gebied van zorg en welzijn.’

KunstRoute65 organiseerde bustours als eerste kennismaking met nieuwe cultuur. Zo brachten de senioren bijvoorbeeld een bezoek aan de Dutch Design Week, STRP Biënnale, een skatehal vol hip hop-artiesten en/of een expositie. Daarna konden senioren zelf actief aan de slag in bijvoorbeeld een workshop 3D-printen of muziek mixen. Onder de noemer KunstRoute65 Kameraden bedenken en organiseren ouderen onder begeleiding innovatieve culturele activiteiten voor hun eigen wijk, zoals een fietstour naar de Dutch Design Week en een activiteit rondom virtual reality en augmented reality.

Kennisoverdracht
Tegelijk met het aflopen van het tweejaarlijkse AFCC-programma stopt ook het samenwerkingsverband KunstRoute65. Om de goede initiatieven niet in schoonheid te laten sterven, is een werkgroep in het leven geroepen. Deze heeft geïnventariseerd welke vaardigheden en kennis culturele organisaties nu precies nodig hebben om een passend aanbod voor senioren te ontwikkelen. De werkgroep heeft twee voorstellen uitgewerkt. Ten eerste is er behoefte aan een netwerk van organisaties die zich met cultuurparticipatie voor senioren bezig houden, zodat men elkaar weet te vinden. Inmiddels hebben twee netwerkbijkomsten plaatsgevonden, waarin kennisoverdracht en elkaar inspireren centraal stonden. De eerste werd door ongeveer twintig personen bezocht, de tweede al door 35. Een verheugende ontwikkeling, aldus Hendrikse. ‘Steeds meer mensen in het culturele veld leren elkaar kennen.' 

'Als je weet wat er allemaal gebeurt in de stad, kan je daar je eigen projecten beter op afstemmen. Zo ontstaat een breder en rijker aanbod.’

Communicatie
Ten tweede zou de communicatie gezamenlijk opgepakt moeten worden. Hendrikse: ‘Iedereen worstelt steeds weer met het bereiken van oudere deelnemers. En senioren weten vaak niet waar ze aanbod kunnen vinden. Er is een bestaand platform met de culturele agenda. Daarop komen nu ook uitgaantips voor ouderen. Daarnaast hebben we een afspraak met een huis-aan-huis krant gemaakt. Ouderen lezen die goed. We gaan iedere week een laddertje met twee of drie activiteiten laten opnemen. Daarvoor werken we met een vrijwillige redactie van senioren. Die fungeren tegelijkertijd als de ambassadeurs van de projecten en activiteiten.’

Geïntegreerd
Stichting Cultuur Eindhoven, de instantie van de gemeente die het subsidiebeleid uitvoert, neemt de komende jaren de organisatie van de netwerkbijeenkomsten op zich. ‘Als Cultuur Eindhoven willen we dat netwerk blijven voeden, bijvoorbeeld door twee keer per jaar een bijeenkomst te organiseren,’ aldus Tanja Mlaker, directeur van de stichting. ‘De vier culturele organisaties hebben de activiteiten voor ouderen nu in hun gewone beleid geïntegreerd.

De meeste culturele organisaties in de stad zien ouderen als een belangrijke publieksgroep en willen blijven investeren in specifieke activiteiten. Ik reken erop dat we met uitwisseling binnen het netwerk cultureel aanbod en behoefte van ouderen nog beter op elkaar zullen afstemmen.’

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Age Friendly Cultural Cities

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen