donderdag 5 December 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Eerste Internationale projecten gesteund

Circus Upsala

Cultuur is grenzeloos. En cultuurmakers zijn dat dus ook. Met onze regeling Internationale samenwerking, maken we deze grenzeloosheid zichtbaar. Ondertussen zijn de eerste projecten gehonoreerd binnen de regeling. Lees hieronder meer over deze grensoverschrijdende projecten:

Bosch Parade & Upsala Circus

Bosch Parade is een unieke kunstmanifestatie te water, geïnspireerd op het werk van Jheronimus Bosch. Een eigenzinnige muzikale en theatrale stoet met hedendaagse objecten, verbeeldingen en verklankingen, uitgevoerd met honderden deelnemers uit 's‐Hertogenbosch. Bosch Parade heeft in Upsala Circus uit Sint Petersburg een partner gevonden die op een vergelijkbare wijze kunst aan cultuurmakers verbindt. Upsala Circus is een circusschool in een achterstandswijk van Sint‐Petersburg die zich onder leiding van Larisa Afanaseva richt op kinderen en jongeren uit achterstandssituaties. Ze bieden een veilige plek voor kinderen en maken hoogwaardige circusvoorstellingen. Daarnaast organiseert het circus verschillende activiteiten voor de lokale gemeenschap en werkt samen met verschillende organisaties uit Europa. Door in Nederland én in Rusland samen met cultuurmakers nieuw werk te realiseren, willen beide evenementen zichzelf verder ontwikkelen. Ze wisselen kennis en ervaring uit op zowel organisatieniveau als op het niveau van de kunstenaars die werken in de lokale community. Daarmee brengen Bosch Parade en Upsala Circus met dit project in Rusland en Nederland hedendaagse kunst als een sociaal instrument en een cultureel product naar een breed publiek.

Frysk Fanfare Orkest & Canterbury Festival

De Engelse muziekcultuur kent een geheel andere speelstijl dan de Nederlandse. Ook de wijze waarop het muziekonderwijs en de muziekbeoefening geregeld zijn, verschilt van de Nederlandse. Daarnaast is het concept van fanfare onbekend in Engeland. Het Frysk Fanfare Orkest (FFO) heeft de eervolle uitnodiging ontvangen als fanfareorkest deel te nemen aan het Canterbury Festival (Kent’s International Arts Festival). Een unieke kans originele werken voor fanfareorkest van Nederlandse en buitenlandse componisten ten gehore te brengen in een land waar deze orkestvorm niet bekend is. Speciaal voor de deelname aan het festival wordt er een nieuwe compositie geschreven door toonaangevend componist, leraar en saxofonist John Harle afkomstig uit Engeland. Saxofoniste Jess Gillam zal meespelen met het orkest. Deze samenwerking is een grote inspiratie voor de leden van het FFO.

Daarnaast gaat het FFO een samenwerkingsverband aan met het Maidstone Wind Symphony, waarmee een gezamenlijk concert is gepland in de prachtige locatie “All Saints Church” in Maidstone.

The Future is Heritage

The Future is Heritage – Erfgoed Brabant & Europa Nostra

2018 was het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het jaar liet onder andere zien dat werken met Europees erfgoed kan leiden tot meer sociale cohesie en tot meer kennis van en begrip voor verschillende regionale identiteiten. Om deze rol te verkennen werd er een congres georganiseerd over Europees Cultureel Erfgoed in Berlijn in juni 2018. Op Nederlands initiatief werd hierbij een speciale jongerenconferentie georganiseerd, getiteld The Future is Heritage.

De organiserende partners van The Future is Heritage wilden dit concept graag verder brengen. Dat doen ze tijdens de Capacity Building Days (CBD) in 2019. Via een Open Call zullen 40 jonge professionals (<33 jaar) uit heel Europa worden uitgenodigd om deel te nemen aan de CBD, naast ongeveer 40 deelnemers die worden aangedragen vanuit Europa Nostra. Zo ontstaat wederzijdse kennisuitwisseling, verbreding van het Europese erfgoednetwerk en, uiteindelijk, een sterker erfgoedbeleid. Met de kennis en ervaringen die worden uitgewisseld en opgedaan tijdens deze werkconferentie, wordt er verder gekeken naar een duurzaam toekomstperspectief voor The Future is Heritage.

De Capacity Building Days zijn een eerste stap in de doorontwikkeling van het Europese platform The Future is Heritage. Tijdens deze dagen wordt er informatie opgehaald over jongerenparticipatie in erfgoedprojecten, en wordt tegelijkertijd gekeken naar de behoeftes en mogelijkheden voor een Europees platform voor jongeren in de erfgoedsector zoals The Future is Heritage.

East Oost Ost - Rode Loper op School

In 2020 bestaat De Rode Loper op School 20 jaar. Vanuit een interesse in hoe cultuureducatie in andere landen en vergelijkbare steden wordt georganiseerd, organiseren ze daarom In 2019 en 2020 een internationale uitwisseling met Oost Londen, Amsterdam Oost en Oost Berlijn: EAST-OOST-OST.

Deze uitwisseling zal in september en oktober 2020 uitmonden in de eerste Amsterdamse KinderBiënnale. De rode draad van zowel de EAST-OOST-OST-projecten als van de KinderBiënnale is: Met andere ogen kijken naar de stad.

EAST-OOST-OST (2019-2020) is een internationaal uitwisselingsprogramma op het gebied van cultuureducatie. Deelnemers zijn schoolkinderen van 4-12 jaar uit drie wijken van drie Europese hoofdsteden op eenzelfde breedtegraad: London Oost, Amsterdam Oost en Berlijn Oost. De kinderen in deze drie stadsdelen hebben een grote diversiteit in culturele, sociale en religieuze achtergrond. De uitwisseling van cultuureducatieprojecten vindt plaats op basisscholen en in (kinder-)musea. De kunstdocenten en cultuureducatieve begeleiders reizen tussen de steden.

De Zingende Postduif – Stichting Music Matters

De Zingende Postduif legt een duurzame muzikale verbinding tussen Suriname en Nederland. Door de uitwisseling van liedjes, immaterieel zingend erfgoed, nemen kinderen, leerkrachten, vakdocenten en ouders kennis van elkaars immateriële culturele erfgoed. Hiermee bevestigen en ontwikkelen ze hun identiteit, kweken ze een groter begrip voor elkaar en is er over en weer een groter historisch besef.

Het hoofddoel is een brede participatie: iedereen zingt mee, ook die kinderen die onzeker zijn of een laag zelfbeeld hebben. Vanuit deze brede basis zal jong zangtalent op termijn worden ontwikkeld en ontdekt.

Door kennis te delen en aan te sluiten bij ZangExpress (www.zangexpress.nl) en de manier waarop er op scholen in Suriname zangles wordt gegeven, wordt op beide plekken de methodiek en het curriculum versterkt. Het doel is dat door de gehele school en in alle klassen een manier wordt gevonden om iedereen elke dag aan het zingen te krijgen en te houden. Daarnaast krijgen Surinaamse leerkrachten tijdens workshops training en praktische handvatten om elke dag in hun klas te zingen. Zanger Kenny B is als ambassadeur aan het project verbonden.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Internationale samenwerking

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen