maandag 18 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Een leven lang kunst in Groningen

dansworkshop met ouderen

Opnieuw doen vijf steden mee aan het programma Age Friendly Cultural Cities. In april en mei tonen ze middels lokale manifestaties wat er binnen hun grenzen allemaal gebeurt en nog op stapel staat rond ouderen en cultuurparticipatie. Groningen bijt op 3 april het spits af onder de noemer Een Leven Lang Kunst. Op de slotmanifestatie van 8 oktober in Zwolle maakt de jury van de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs bekend welke stad op cultureel gebied het meest age friendly is.

In Groningen hebben stad en provincie de handen ineen geslagen in het programma Age Friendly Cultural Regio Groningen. De gemeente en de provincie hebben in hun gloednieuwe cultuurnota’s ‘Een leven lang cultuur’ als belangrijke pijler benoemd. De afdeling amateurkunst van VRIJDAG en Saskia van de Ree, producent van het festival De Kunst van het ouder worden (een initiatief van het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool), jagen het tweejarige programma aan. ‘We zijn eens gaan inventariseren wat er allemaal al gebeurde op het gebied van ouderen en kunst,’ vertelt Saskia van de Ree. ‘Zo kwamen we een aantal prachtige initiatieven op het spoor. Het probleem is dat de initiatiefnemers vaak niet van elkaars activiteiten weten. Daarom hebben we het netwerk Een Leven Lang Kunst in het leven geroepen. Binnen het netwerk doen we aan matchmaking en brengen initiatiefnemers met elkaar in contact.’

Vlogworkshop
Zo is een mooie samenwerking ontstaan tussen Samen in Beeld-TV (Uithuizen) en VRIJDAG. De ouderen van Samen-in-Beeld werden gekoppeld aan een videokunstenaar, die met hen een vlogworkshop begon. De ouderen besloten vorig jaar op het Noorderzonfestival te gaan vloggen. Inmiddels heeft Noorderzon besloten in 2018 drie middagen speciaal voor ouderen te programmeren.

‘Er is natuurlijk zowel in de kunsten als in het sociale domein steeds minder geld beschikbaar, maar als je nou botje bij botje legt en dwars door de domeinen cultuur, burgerinitiatieven, zorg en welzijn initiatieven met elkaar verbindt, dan valt er best veel te realiseren.’

Fonds
Een Leven Lang Kunst rust naast het samenwerken in netwerkwerkverband op nog twee pijlers. Ten eerste het Pronkjewailfonds, waarin stad en provincie geld hebben gestort. Het nieuwe fonds verleent microfinanciering (aanvragen tot € 1.000) aan nieuwe burgerinitiatieven en helpt verduurzaming van best practices (aanvragen tot € 15.000). ‘Dit is een tweejarig programma, maar de ambitie leeft hier sterk om de komende tien jaar kunst en ouderen stevig op de kaart te zetten,’ aldus Van de Ree. ‘De uitdaging is het fonds na 2018 te bestendigen via publiek-private samenwerking. Denk aan een zorgverzekeraar of lokale Rabobanken, die we bereid proberen te vinden geld in het fonds te stoppen.’

‘Dit is een tweejarig programma, maar de ambitie leeft hier sterk om de komende tien jaar kunst en ouderen stevig op de kaart te zetten.’

Portrettenreeks
Daarnaast is er een zichtbaarheidscampagne, die de samenhang laat zien in het netwerk en de betekenis die kunst en cultuurdeelname voor ouderen zelf heeft in de schijnwerpers zet. Van de Ree: ‘We zijn heel erg blij met de tiendelige, door Menzis gesponsorde portrettenreeks in het Dagblad van het Noorden. Iedere veertien dagen brengt de krant het verhaal van een oudere, die vertelt waarom cultuurdeelname verschil maakt in zijn of haar leven.’ In september 2017 bood het festival De Kunst van het ouder worden in de Groninger Forum Bibliotheek een podium aan een verrassende mix van culturele en maatschappelijke activiteiten, die anders in de verborgenheid van buurthuizen en zorginstellingen plaatsvinden.
Het festival heeft van het Fonds voor Cultuurparticipatie een bijdrage gekregen om door te ontwikkelen. Van de Ree: ‘De mensen vonden het een prachtig festival, maar respondenten van het publieksonderzoek gaven aan nog liever vaker en dichter bij huis naar kleinere culturele ontmoetingen te willen kunnen gaan. Daarom wordt in 2018 het festivalconcept omgedraaid: De Kunst van het ouder worden gaat zich als coproducent verbinden met initiatieven in wijken en dorpen, die een reeks lokale culturele ontmoetingen of een minifestival willen realiseren.’

Manifestatie
De manifestatie met een selectie van alle activiteiten vindt dinsdag 3 april plaats in ‘t Kielzog in Hoogezand. Ze krijgt de vorm van een co-creatie- en netwerkmiddag voor makers, mee-makers en belanghebbenden bij Een Leven Lang Kunst. Dit alles vindt plaats onder welwillend doch kritisch oog van de jury van de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs, onder leiding van Hedy d’Ancona. Het actieve netwerk wordt gevraagd als gast een stakeholder mee te nemen: dat kan een bestuurder van een zorginstelling, zorgverzekeraar of fractielid van de gemeente zijn. Erik Drenth, wethouder van kunst en zorg en Fleur Gräper, de gedeputeerde cultuur zullen aan het eind van de middag met een dans de netwerkborrel openen.

TIP: ‘Ga op zoek en praat met de initiatiefnemers die er al zijn. Bedenk dat je zo'n age friendly city niet voor, maar met die mensen gaat doen. Met jong en oud... dwars door de disciplines en domeinen heen.’
placeholder


BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs

Onderdeel van het programma Age Friendly Cultural Cities is dat je als stad een lokale manifestatie organiseert. Hierin laat je zien hoe je ouderen en cultuurparticipatie op de kaart zet. Deze lokale manifestaties worden bezocht door de jury, onder leiding van Hedy d'Ancona, van de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs. De prijs, een bedrag van 20.000 euro, zal aan de beste Age Friendly Cultural City beschikbaar worden gesteld. De vijf deelnmende steden aan het programma Age Friendly Cultural Cities die kans maken op de prijs zijn: Groningen, Emmen, Deventer, Doetinchem en Utrecht. 

De feestelijke prijsuitreiking is op 8 oktober in Zwolle.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Age Friendly Cultural Cities

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen