vrijdag 15 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Draai mee op de molen van vereniging de Hollandsche molen

Draai mee op de molen van vereniging de Hollandsche molen

Ooit telde ons land bijna tienduizend molens. Toen in de loop der eeuwen meer efficiënte manieren van productie ontstonden daalde het aantal molens naar iets meer dan duizend. Om deze molens voor de toekomst te garanderen werd in 1923 vereniging De Hollandsche Molen opgericht. Samen met het Gilde van Vrijwillige Molenaars en diverse andere betrokkenen uit het molenveld wil men nu een integrale visie en aanpak op het molenbehoud ontwikkelen.

Subsidie

€ 22.050

Jaar

2014

 

Dit is een project uit de Regeling Erfgoedparticipatie van het Fonds.
 
Ooit telde ons land bijna tienduizend molens. Toen in de loop der eeuwen meer efficiënte manieren van productie ontstonden daalde het aantal molens naar iets meer dan duizend. Om deze molens voor de toekomst te garanderen werd in 1923 vereniging De Hollandsche Molen opgericht. Samen met het Gilde van Vrijwillige Molenaars en diverse andere betrokkenen uit het molenveld wil men nu een integrale visie en aanpak op  het molenbehoud ontwikkelen. Het project maakt deel uit het van het Molen-toekomstproject en richt zich met name op het werven, trainen en behouden van voldoende gekwalificeerde vrijwilligers. De samenleving speelt hierin een nadrukkelijke rol. Alleen door de inzet van vrijwilligers kunnen de molens beschermd worden en blijven draaien. 
 
Het project start met het maken van een inventarisatie door het ontwikkelen van een digitale enquête onder moleneigenaren, molenaars, vrijwilligers en bestuurders. Daarnaast worden diverse discussiebijeenkomsten georganiseerd. Vervolgens bestuderen experts huidige trends in het vrijwilligerswerk in zijn algemeen. Om een beeld van de toekomst te krijgen worden daarna interviews gehouden met eigenaren, molenaars, vrijwilligers en bestuurders en met deskundigen op het gebied van vrijwilligerswerk binnen en buiten het molenveld. Tot slot wordt een NIPO enquête ontwikkeld over het imago van de molen. Alle resultaten samen vormen uiteindelijk de basis voor het te ontwikkelen stappenplan dat gepresenteerd wordt tijdens een slotcongres. Hierna wordt het stappenplan tot uitvoering gebracht. 
 
Dit erfgoedproject is voorbeeldstellend in de ogen van het Fonds, omdat men met een brede blik naar de molenkwestie kijkt en onderzoekt wat nodig is om de molens in de toekomst te behouden en draaiende te houden. Hierbij hebben alle betrokken partijen inspraak en worden experts in de arm genomen om zo gedegen mogelijk onderzoek te doen. 
 

www.molens.nl

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Immaterieel Erfgoed 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen