vrijdag 22 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

De wachtpost en Rick, zorg met ziel van stichting RICK

De wachtpost en Rick, zorg met ziel van stichting RICK

Subsidie

€ 10.000

Jaar

2014

Dit is een project uit de Regeling Ouderenparticipatie van het Fonds.

Om actieve kunstbeoefening onder dementerende ouderen te bevorderen slaan het Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) en zorgorganisatie Proteion de handen ineen. Zij richten zich voor dit project op inwoners van de groepswoningen van Proteion, genaamd De Wachtpost, en hun mantelzorgers. De nadruk ligt hierbij op inwoners die kampen met gedragsproblematiek, maar communicatief nog vaardig zijn.

Het project start met deskundigheidsbevordering van de kunstdocenten van RICK. Zij krijgen van een psycholoog van De Wachtpost scholing op het gebied van dementie en omgang met dementerenden. Ook de mantelzorgers volgen cursussen over actieve kunstbeoefening. Op deze manier kunnen zij worden ingezet als medeontwikkelaar van de activiteiten. Hierna gaan twee kunstdocenten van RICK wekelijks aan de slag met een zevental inwoners van De Wachtpost, hun mantelzorgers en een verpleger. In het (her)ontdekken van artistieke vaardigheden focust men niet zozeer op fysiek of mentaal niveau, maar op zielsniveau. De emotie en reactie van de cliënten is hierbij bepalend voor de vorm van de activiteit.

Bij de presentatie van de resultaten worden behalve medebewoners en familieleden ook woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, lokale politici en de culturele sector uitgenodigd om de effecten met zoveel mogelijk partijen te delen en mogelijkheden te vinden om dit project voort te zetten.

In de ogen van het Fonds is dit ouderenproject voorbeeldstellend, omdat het zowel dementerenden als hun mantelzorgen hun artistieke vaardigheden laat ontdekken en zodoende meer uiting leren geven aan hun gevoelens. Dit verhoogt de levenskwaliteit van dementerende ouderen. De samenwerking met verschillende organisaties vergroot het draagvlak van het project en legt niet alleen verbindingen met de wijk, maar ook met andere generaties, wat eenzaamheid van de ouderen bestrijdt

www.ricknet.nl

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Ouderenparticipatie 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen