vrijdag 22 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

De Pronkkast van stichting BlauwLicht

De Pronkkast van stichting BlauwLicht

Subsidie

€ 20.000

Jaar

2014

Dit is een project uit de Regeling Ouderenparticipatie van het Fonds. 

Stichting BlauwLicht wil met haar projecten kunst en cultuur toegankelijk maken voor iedereen, ook de groepen die hiermee niet regelmatig in aanraking komen. Met De Pronkkast richt men zich op de inwoners van twee zorgcentra in Utrecht. Door deze ouderen samen met hun mantelzorgers, vrijwilligers en personeel actief kunst te laten beoefenen wordt hun welzijn bevorderd en krijgen kunstenaars de kans samen te werken met deze kwetsbare doelgroep. 

De Pronkkast wordt in eerste instantie gevuld met kunstvoorwerpen die bij de ouderen herinneringen aan thuis oproepen. Dit gebeurt zowel visueel als auditief om de zintuigen zoveel mogelijk te prikkelen. Daarnaast toont de installatie een korte film waarin op poëtische wijze door een huis gewandeld wordt. Doel is om de ouderen op deze manier te inspireren bij het vormgeven van hun eigen herinneringen tijdens een reeks creatieve workshops. Zo beschrijven de ouderen in de schrijfworkshop hun vroegere woning waardoor een zelfde soort ‘wandeling’ ontstaat als in de korte film. Vervolgens kunnen ouderen zich inschrijven voor fotografie, keramiek beschilderen, muziek en geluid, textiel en schilderen. De resultaten worden aan het einde van de reeks aan de Pronkkast toegevoegd. Behalve de workshops kunnen bewoners samen met familie en personeel ook zelf aan de slag met de inhoud van de Pronkkast door middel van een doe-het-zelf-werkboek. Het project wordt afgerond met een tentoonstelling voor alle betrokkenen. Om de ouderen zo goed mogelijk te begeleiden krijgen personeel, vrijwilligers en docenten bovendien de kans trainingen te volgen op het gebied van werkvormen, methodiek en gesprekstechniek. 

Een ouderenproject als De Pronkkast ziet het Fonds als voorbeeldstellend omdat de activiteiten kwetsbare ouderen in beweging brengt. Door de nadruk te leggen op wat ze zelf kunnen en een onderwerp te bieden dat aansluit op hun interesses wordt hun eigenwaarde gestimuleerd. Tot slot legt het project verbindingen tussen ouderen, personeel, kunstenaars en vrijwilligers.  

http://blauwlicht.blogspot.nl

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Ouderenparticipatie 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen