zaterdag 20 Oktober 2018
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

De leerkracht aan zet

Cultuureducatie met Kwaliteit in school

Culturele ontwikkeling hoort thuis in het hart van het onderwijs, daarover zijn steeds meer scholen, leerkrachten en bestuurders het eens. De overheid stimuleert dit via de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Enkele Haarlemse en Zandvoortse basisscholen maken daarvan gebruik via Muziek Lab van Hart.

Op OBS Ter Cleeff krijgen kinderen van groep 5 t/m 8 wekelijks groepsdoorbrekend en in kleine groepjes les in handvaardigheid. Daarnaast volgen alle groepen gedurende 10 weken per jaar een lesmodule van Muziek Lab. Ook doet de school ieder jaar een groot project, waarbij steeds een andere kunstvorm centraal staat. ICC’er Hedy Ceelen: “Culturele ontwikkeling is één van de speerpunten waarmee we ons willen onderscheiden. Daarbij leggen wij de nadruk op muziek en beeldende kunst. Die activiteiten willen wij de komende jaren onderbrengen in leerlijnen. Er moet een draaiboek komen met lessen en activiteiten per leerjaar en per les. Dat doen we in samenwerking met Hart.”

Inspirerend
Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle kinderen 30 minuten per week muziekles krijgen. Ceelen: “De Muziek Lab modules voor de groepen 1 t/m 4 worden afgebouwd. Deze gaan we zelf geven en daarbij worden we gecoacht door docenten van Hart. In de bovenbouw blijven wij de lesmodules afnemen en die vullen we aan met eigen lessen. Daarom hebben we een nieuwe muziekmethode aangeschaft. De begeleiding van Hart vind ik inspirerend, zij dagen ons uit een visie te ontwikkelen en einddoelen te formuleren. Dat heeft ons echt verder gebracht.”

“Muziek doet iets met je emoties, het maakt mensen blij. De ontspanning die je eruit haalt biedt tegenwicht aan het eindeloze leren en toetsen.”

Vaardigheden in huis halen
“Muziek doet iets met je emoties, het maakt mensen blij. De ontspanning die je eruit haalt biedt tegenwicht aan het eindeloze leren en toetsen,” vindt Nanda Klaassen. Zij is directeur van de Dr. H. Bavinckschool. “Muziek moet daarom een vaste plek krijgen op het rooster. Subsidies lopen terug dus om dat te borgen is het belangrijk dat je de benodigde vaardigheden zelf in huis haalt. Het hele team krijgt daarom scholing. Eén van onze ICC’ers geeft zelf een deel van de training in het lesgeven met muziekinstrumenten en Muziek Lab geeft studiedagen over leerdoelen en organisatie van je lessen in de klas. De muzieklessen in de klas worden afwisselend door Muziek Lab en de leerkracht gegeven. Alle lessen worden voorbereid op standaard formulieren en gefilmd. De informatie die dat oplevert gaan we samen met Muziek Lab stroomlijnen tot werkbare leerlijnen. Dat is voor ons allemaal nieuw, dus het is een gezamenlijke ontdekkingstocht.”

De Bavinckschool heeft ook met Hart afgesproken om tegen betaling muzieklessen met ‘echte’ instrumenten aan te bieden, na schooltijd. Of dit in de toekomst ook binnen schooltijd mogelijk is hangt af van de beschikbare middelen. Aan Klaassen zal het niet liggen. “De samenwerking met Muziek Lab bevalt ons heel goed, het zijn kundige mensen met wie je zakelijke afspraken kunt maken.”

Je kunt meer dan je denkt
De leerkrachten op SBO Focus pionierden tot voor kort zelf maar wat met muziekonderwijs. De lessen verschilden afhankelijk van ieders vaardigheid en affiniteit. Leerkracht Jan van Horssen: “Iedereen zong wel eens een liedje en haalde lesjes van internet, maar er zat geen lijn in. Wij wilden graag structuur in de lessen met een opbouw in de leerjaren. Daarvoor hebben we Hart ingeschakeld. Muziekconsulent Vincent Lamers begeleidt nu onze hele school. We werken met Eigenwijs digitaal. Vincent kijkt toe bij de lessen die wij geven en achteraf stelt hij vragen over je aanpak en geeft hij tips en commentaar. Inmiddels is iedereen enthousiast. Van Horssen: “Je kunt meer dan je denkt. De kracht van Vincent is dat hij niet te hard van stapel loopt, maar het rustig aan opbouwt. Alles wat we doen leggen we vast en op die manier bouwen we een leerlijn op.”

Van Horssen merkt aan de kinderen hoe belangrijk de muzieklessen zijn. “Muziek maakt kinderen vrij, want ze hoeven even niet cognitief te presteren. Ze kunnen zich uiten en durven meer. Soms weet je niet wat je ziet, dan staat een verlegen vogeltje ineens luidkeels te zingen. Het is mooi om te zien hoe de kinderen daarvan groeien en sterker worden.”

Adviesgesprek
Sommige scholen hebben al een duidelijke visie ontwikkeld op cultuur- en muziekonderwijs, andere zoeken naar mogelijke invullingen. De doelstelling van Hart Cultuur in School is om samen met scholen te werken aan het verbeteren van het cultuuronderwijs en het creëren van continuïteit. Scholen die aan de slag willen met een leerlijn muziek en/of cultuur worden hierbij van harte uitgenodigd voor een adviesgesprek.

Meer informatie over Hart Haarlem

 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen