zaterdag 19 Oktober 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Dans op de Cruyff Courts door De Nederlandse Dansdagen

Dans op de Cruyff Courts door De Nederlandse Dansdagen

Iedere stad heeft wel een paar vergane voetbalveldjes die in de verdrukking zijn gekomen door stadsuitbreiding en daarmee hun functie zijn verloren. In de Maastrichtse wijken Pottenberg en Wyckerpoort bevinden zich ook twee van dit soort sportvelden. Gedurende de Nederlandse Dansdagen Specials wordt er niet alleen gevoetbald op deze zogenaamde Cruyff Courts.

Subsidie

€ 12.000

Jaar

2012

 
Iedere stad heeft wel een paar vergane voetbalveldjes die in de verdrukking zijn gekomen door stadsuitbreiding en daarmee hun functie zijn verloren. In de Maastrichtse wijken Pottenberg en Wyckerpoort bevinden zich ook twee van dit soort sportvelden. Gedurende de Nederlandse Dansdagen Specials wordt er niet alleen gevoetbald op deze zogenaamde Cruyff Courts. 
 
Dit project start met workshops aan kinderen van groep zeven en acht op scholen in de wijk, waarin zij kennis maken met de beginselen van dans. Denk hierbij aan rennen, draaien en springen. De workshops staan onder leiding van choreograaf Erik Kaiel, die moderne dans combineert met free running. Vervolgens staan Kaiel en zijn mededansers twee keer per week op de Cruyff Courts om samen met het eerste elftal van voetbalvereniging MVV Maastricht een nieuwe dansvorm te ontwikkelen, waarin beweging, dans en spel samenkomen.  Kinderen en jongeren uit de buurt worden uitgenodigd mee te dansen. De meest getalenteerde kinderen worden beloond met een training bij MVV Maastricht en een serie danslessen bij het Centrum voor Kunstzinnige Vorming in Maastricht.
 
Idee achter het project is kinderen en jongeren die normaal gesproken niet snel met dans in aanraking komen, kennis te laten maken met dans en ze actief te laten participeren. Het dansen met elkaar en met de professionals bevordert de talentontwikkeling en het sociale aspect van dans. Om zoveel mogelijk deelnemers te bereiken vindt dit project midden in de samenleving plaats en wordt er niet een vaste choreografie aangeleerd, om in- en uitstappen op ieder gewenst mogelijk te maken. Voor de Nederlandse Dansdagen en MVV Maastricht is het project een proeftuin om nieuwe methodes te ontwikkelen om samen met kinderen en jongeren te spelen en te dansen.
 
Dans op de Cruyff Courts is een initiatief van de Nederlandse Dansdagen en maakt deel uit van de zogenaamde Dansdagen Specials; een platform voor nieuwe presentatievormen buiten het theater.

www.nederlandsedansdagen.nl

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Kunstparticipatie 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen