woensdag 17 Oktober 2018
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Dagboek van een fondsmedewerker Werkdag van een programma-adviseur

Michelle Jacobs

Mijn naam is Michelle Jacobs. Ik werk sinds vijf jaar bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Eerst korte tijd als onderzoeksmedewerker en al snel als programma-adviseur. Momenteel ben ik betrokken bij twee subsidieprogramma’s: Cultuureducatie met kwaliteit en Erfgoedparticipatie.

Als programma-adviseur ben ik verantwoordelijk voor het hele proces van subsidieaanvragen. Mijn werk bestaat onder andere uit het adviseren van organisaties die subsidie willen aanvragen, het toetsen van de binnengekomen aanvragen aan criteria van de subsidieregeling, het beoordelen van aanvragen, het begeleiden van commissievergaderingen, het schrijven van adviezen en het beoordelen van verantwoordingen. Ook ben ik betrokken bij het monitoren en evalueren van diverse subsidieregelingen. Daarvoor voer ik regelmatig voortgangsgesprekken met gehonoreerde initiatieven in het land.

Onderstaand een kijkje in het leven van een programma-adviseur:

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen