zondag 21 Oktober 2018
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Cultuur maakt iedereen

Mingus Scheeve speelt gitaar

Het is belangrijk dat mensen kunnen meedoen aan cultuur. Niet alleen als mogelijkheid voor ontplooiing en ontmoeting. Creativiteit is nodig als voorbereiding op een toekomst waarin verandering aan de orde van de dag is. Daarom stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie de actieve cultuurdeelname in Nederland.

De komende jaren maken we hier op ons online magazine de kracht van cultuur zichtbaar. Persoonlijke verhalen geven antwoord op de vraag: “Waarom maak jij cultuur?” Al deze verhalen samen laten de diversiteit van cultuur maken zien.

Wij geloven in de kracht van cultuur. Cultuur geeft mensen de mogelijkheid om zichzelf te laten zien en horen. Door zelf cultuur te maken, geven mensen bovendien vorm en betekenis aan een veranderende omgeving. Vanuit deze visie dragen we bij aan een samenleving waar iedereen zijn creativiteit kan ontwikkelen. Dat doen we op een heldere manier, met betrokkenheid voor de mensen met en voor wie we het doen en vanuit onze passie voor de inhoud van ons werk. We werken samen met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), overheden en diverse (inter)nationale publieke en private partners.

Met onze programma’s ondersteunen én verbinden we mensen, organisaties en overheden die werk maken van cultuurparticipatie. Basis daarvoor is onze opdracht van het ministerie van OCW, ontwikkelingen in de wereld om ons heen en resultaten van evaluaties en onderzoeken door onszelf en anderen. Dit heeft geleid tot een continuering van bestaand beleid voor cultuuronderwijs en vernieuwing in ons beleid voor cultuurparticipatie in de vrije tijd.

Onder het motto ‘Cultuur maakt iedereen’ willen we zo ook de komende periode zoveel mogelijk mensen in staat stellen om zich creatief te ontwikkelen.

Download het volledige beleidsaplan Cultuur maakt iedereen FCP 20172020 (pdf)

''Als ik speel verveel ik mij nooit. Muziek stopt niet. Speelgoed kan stuk maar met gitaar spelen leer ik elke keer weer nieuwe dingen. Als er geen muziek zou zijn denk ik dat ik twee jaar verdrietig ben.'

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Cultuur maakt iedereen

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen