zondag 8 December 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Cultuur in de spotlights én over de grens. Terugblik op 2017

Mohamed Yusuf Boss wint Gouden C

In ons jaarverslag 2017 vertellen we wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. Benieuwd hoe onze medewerkers terugkijken? Ze vertellen erover in drie interviews. Marijne en Julia over verhalen die je raken.

Een schilder die kinderworkshops calligraffity geeft in zijn vrije tijd. Het meisje dat straalt bij het schooltoneel. De ambtenaar die op zaterdag nieuwkomers rondleidt in “zijn stad”. Nederland staat bol van mooie culturele initiatieven. Groot en klein. Dat laten we als Fonds graag zien. Afgelopen jaar deelden we daarom veel verhalen en steunden we activiteiten die amateurkunst zichtbaar maken. Zodat de waardering voor cultuur toeneemt én we elkaar inspireren, ook over de grens! Dát is de insteek van het programma Cultuur maakt iedereen zichtbaar.

Communicatiemanager Marijne Tesser – één van de trekkers van het programma – weet het nog goed. Als vijfjarige was ze bij een voorstelling van Edwin Rutte (Ome Willem). Ze mocht op het podium komen en een dansje doen op livemuziek van het orkest. ‘Deze ervaring vergeet ik nooit meer’, vertelt Marijne. ‘Cultuur zorgt ervoor dat je je kunt uiten en samen verhalen maakt, waardoor verbinding ontstaat. Ieders verhaal doet ertoe. Door al die mooie verhalen te delen, maakt het Fonds cultuur zichtbaar en stimuleren we mensen om zelf cultuur te maken.’

‘Ieders verhaal doet ertoe.’

Cultuur in volle breedte


Verhalen delen dus. Dat is volop gedaan in 2017 en ook nodig, benadrukt Marijne. ‘Er gebeuren veel gave culturele dingen in Nederland. Tegelijkertijd is het sentiment niet altijd positief. Cultuur? Niets voor mij, is de eerste reactie van veel mensen. Totdat je doorvraagt en blijkt dat iemand bijvoorbeeld muziek maakt, schildert of zingt. Als Fonds laten we die volle breedte van cultuur zien. We zetten de maker in de spotlights. Bovendien heeft Nederland vooruitstrevende cultuurinitiatieven, die interessant zijn voor het buitenland. Daarmee kunnen we de internationale positie van cultuurmakers versterken.'

52 prachtige verhalen


Afgelopen jaar lanceerde het Fonds een verhalenserie, als onderdeel van haar online magazine. Via het platform zijn 52 mooie verhalen gedeeld over cultuurmakers. Een prachtig voorbeeld is ambtenaar Moshssine Dahhan uit Almere, die nieuwkomers meeneemt in de geschiedenis van de stad. Marijne: ‘Ook het verhaal van onze huisschilder Donald Witteman is inspirerend, hij geeft in zijn vrije tijd calligraffity-workshops aan kinderen. Van een jong kind tot een directeur van een amateurgezelschap, ze komen allemaal voorbij. Waar we naartoe willen is dat nog veel meer mensen uit zichzelf verhalen gaan delen.’

En de winnaar is...


Een ander initiatief om cultuurmakers podium te geven, is de Gouden C-prijs. Bedoeld voor een inspirerend, innovatief project met impact. In 2017 heeft urban talent Mohammed Yusuf Boss uit Groningen de prijs gewonnen. Hij ontwikkelt niet alleen zichzelf als groot talent, maar bouwt netwerken om ook ander talent in Groningen kansen te geven om zich te ontwikkelen. Een echte cultuuraanjager die veel voor elkaar krijgt. Naast eigen initiatieven ondersteunt het Fonds campagnes die cultuur stimuleren. Een voorbeeld in 2017 is de iktoon-campagne.

‘Deze publiekscampagne maakt amateurkunst zichtbaar en laagdrempelig’, vertelt Marijne. ‘Heel indrukwekkend was de kick-off in juni op Utrecht CS, waarbij het Metropole orkest en 150 amateurzangers samen optraden. Het event kreeg veel media-aandacht en had een groot bereik.’ Verder steunde het Fonds in 2017 de campagne Méér muziek in de klas. Een stimulans voor provincies, gemeenten, basisscholen en andere betrokkenen om samen te werken aan beter muziekonderwijs.

Queer faces migrant voices

Over de grens graag!


En er is meer. Het Fonds stimuleert ook zichtbaarheid en samenwerking over de grens. Senior programma-adviseur Julia Terlunen is het levende bewijs van de internationale wereld waarin we leven. Als Duitse kwam ze twintig jaar geleden naar Nederland. Julia: ‘Elk land en elke cultuur heeft eigen waarheden en realiteiten. Het is verrijkend om jezelf een spiegel voor te houden en van anderen te leren.’ De sectoren cultuureducatie en -participatie zijn van oudsher niet zo internationaal georiënteerd. ‘Toch zijn veel van onze methodes en werkwijzen interessant voor het buitenland en omgekeerd. Daarom helpen we cultuurmakers die hun horizon willen verbreden. De focus ligt daarbij nu nog op buurlanden, vanaf volgend jaar gaan we het internationale netwerk verder uitbouwen.’

‘Veel onze methodes en werkwijzen zijn interessant voor het buitenland en omgekeerd.’

Uitwisselingsprogramma


Sinds 2013 bestaat de regeling Jonge kunst. Een uitwisselingsprogramma voor jonge Nederlandse en Duitse amateurkunstenaars, die onder begeleiding samen producties maken. Afgelopen jaar subsidieerde het Fonds acht aanvragen met het thema: Waar voel ik me thuis? Van Deventer en Amsterdam tot Berlijn en Aachen; de jonge theatermakers kwamen overal vandaan. Ze hebben samen indrukwekkende producties gemaakt en van elkaar geleerd. Zeker ook van cultuurverschillen. Julia: ‘In Duitse theatergezelschappen is bijvoorbeeld veel meer hiërarchie. Ook wordt alles meer verantwoord, terwijl het bij ons vaak op goed vertrouwen gaat.’ Vanaf komend jaar is de regeling ook beschikbaar voor projecten met volwassenen. Daarnaast heeft het Fonds een nieuwe regeling voor internationale projecten wereldwijd voorbereid. In de rijksbegroting zijn namelijk middelen vrijgemaakt voor internationalisering (HGIS-middelen). Deze bieden mooie kansen voor de sector om haar internationale positie te versterken.

Grootste winst


Volgens Julia is de grootste winst dat er in 2017 meer samenhang is ontstaan tussen initiatieven. ‘Je ziet dat er nu echt stevige netwerken worden op- en uitgebouwd over de grens.’ Plannen voor komend jaar zijn er volop. Naast nieuwe en uitgebreide regelingen, staat in oktober 2018 een grote Europese manifestatie over cultuureducatie- en participatie in Leeuwarden op de agenda, in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. Hier komen bestaande netwerken samen voor uitwisseling en inspiratie. Ook gaat het Fonds nieuwe mediapartners zoeken, die aansprekende cultuurverhalen in binnen- en buitenland verder kunnen brengen.

Daarnaast zijn er plannen om in 2018 een Gouden C-prijs in elke provincie uit te reiken. Bovendien bestaat het Fonds in 2018 tien jaar. Een mooi moment om extra podium te geven aan alle mooie initiatieven en resultaten in Nederland en over de grens. Volgens Julia en Marijne verbindt het programma alles wat het Fonds doet, waarbij de maker steeds centraal staat. En dat is van grote waarde.

 

Ook andere medewerkers blikten terug!

Femie, Marie-Louise en Femke aan het woord over investeren in goed cultuuronderwijs.
Anne, Willemijn en Julia over investeren in de kracht van cultuur

placeholder

In ons jaarverslag 2017 vertellen we nog veel meer over wat we het afgelopen jaar hebben gedaan.

Download hier het volledige verslag.

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen