woensdag 17 Oktober 2018
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Conferentie Cultuureducatie: Laat zien wat ik kan!

Illustratie Cultuureducatie

11 juni 2015 vond de conferentie Cultuureducatie: Laat zien wat ik kan! plaats in de Ogterop Schouwburg in Meppel. Professionals en organisaties die betrokken zijn bij het programma Cultuureducatie met Kwaliteit kwamen samen om te luisteren, brainstormen en discussiëren. Naast een aantal inspirerende presentaties kregen de deelnemers vooral ook de kans om actief mee te denken over de problematiek van het cultuuronderwijs.

Aan de hand van de hoofdvraag ‘hoe maken we de leerresultaten van kinderen zichtbaar?’ gingen de deelnemers met elkaar in gesprek tijdens een aantal ronde tafelgesprekken waarbij een casus uit de praktijk centraal stond.

Casus
Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag en zaken te kunnen beantwoorden als ‘wat willen we kinderen leren met cultuuronderwijs?’ ‘Hoe volg je de ontwikkeling van het kind?’ en ‘hoe beoordeel je zowel de individuele resultaten van het kind als de resultaten van een school?’ is de input van de experts uit het veld van groot belang. Om dit te kunnen peilen werd er tijdens de ronde tafelsessies in groepjes een casus besproken met twee vragen. De casus vertelt over een basisschool die al sinds haar oprichting bezig is met cultuureducatie, maar graag blijft groeien op dit gebied.

Dit waren de vragen en enkele van de interessante inzichten die uit de groepjes naar voren kwamen:

Vraag 1
Hoe kan deze schoolleider aan de Inspectie zichtbaar maken hoe kunstzinnige oriëntatie bijdraagt aan de resultaten van deze twee competenties? (op het niveau van de school)

 • Formuleer duidelijke doelen en borg deze doelen in visie en beleid.
 • Maak het proces belangrijker dan het resultaat waardoor het resultaat groeit of kan groeien.
 • Niet beoordelen maar volgen.
 • Beschrijf welke activiteiten bijdragen aan welke competenties: breng dat in kaart. Als dat nog niet lukt, laat je hierin scholen.
 • Zorgen dat de groepsleerkracht en de vakdocent kunstvakken elkaar begrijpen en over dezelfde competenties praten (‘ik werk nu door te zingen aan samenwerken’)
 • Laat de leerlingen van elkaar een soort ‘making of’ film maken. Zo wordt het leerproces gedurende het jaar in beeld gebracht en inzichtelijk gemaakt. Dit is bovendien op zichzelf ook weer een creatief product.
 • Werk als team meer samen en bundel talenten. Creëer een schoolbreed kunstproject met diverse disciplines, maar laat de eindpresentatie aan de leerlingen zelf over.
 • Creëer een (digitaal) portfolio voor het creatieve werk van het kind en combineer dit met zichtbaarheid in de school zelf door presentaties, tentoonstellingen en opvoeringen. Bijvoorbeeld het digitale portfolio van Schoolkade of Robinson van Cultuurmij Oost
Kunstzinnige oriëntatie kun je niet meten per kind, je kunt wel aangeven wat je aanbiedt.

Vraag 2
Hoe kan deze schoolleider tijdens de 10 minuten gesprekken met ouders zichtbaar maken dat kunstzinnige oriëntatie heeft bijgedragen aan de competenties van hun kind?

 • Vertel over de visie op cultuureducatie tijdens plenaire ouderavonden en zoom in op het individuele kind tijdens oudergesprekken.
 • Bereid het 10 minuten gesprek voor met de leerling.
 • Voer 10 minuten gesprekken met ouder én kind: laat het kind zelf vertellen waar hij/zij trots op is en wat hij/zij geleerd heeft.
 • Laat het kind zijn/haar portfolio presenten, in plaats van een 10 minuten gesprek.
 • Laat de ouders een les ‘beleven’ en reflecteer tijdens en na presentatiemomenten door het jaar heen.
 • Leer van SBO en kleuter leerkrachten in het benoemen van persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Daar gebeurt dit nu al tijdens de 10min gesprekken.
 • Laat aan de hand van documentatie zien waar het kind mee bezig is geweest.
 • Geef ouders toegang tot het digitale portfolio en laat ze zelf meewerken aan het vullen van het portfolio.
 • Betrek ouders via de app ‘klasbord/classboard’: zij kunnen gedurende het jaar berichtjes en foto’s zien van wat er in de klas gebeurd.
De ontwikkeling van het kind moet altijd het uitgangspunt en het einddoel zijn.

Lees meer terug over de conferentie op 11 juni op de conferentiesite. Of bekijk hieronder de grafische weergave van de dag door Denkschets.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen