dinsdag 18 September 2018
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Co-creatie: de Limburgse aanpak van SIEN

tafeltjesdansen

Binnen Cultuureducatie met Kwaliteit is een belangrijke rol weggelegd voor scholen. Zij bepalen waar ze behoefte aan hebben en samen met culturele instellingen geven ze hier vorm aan. In Limburg heeft kennisgemeenschap SIEN hiervoor een (online) co-creatie platform ontwikkeld waarop scholen en creatieve experts de uitdaging aan gaan om samen een activiteit te ontwikkelen. Uitgangspunt is een les uit een methode (rekenen, taal, lezen of wereldoriëntatie). Deze les wordt verrijkt of vervangen door een les met cultuur als middel. De samenwerking berust op het principe dat je samen meer weet. De school heeft verstand van de ontwikkeling van kinderen, de beginsituatie van de kinderen, de leerdoelen die behaald moeten worden en de praktische situatie op school. De creatieve expert heeft verstand van de mogelijkheden die cultuur biedt, is creatief en brengt zijn artistieke ideeën in.

Klinkt mooi, maar wat levert dat dan op? Nou, dan ga je bijvoorbeeld tafeltjes dansen, rekenend koken en duik je fotograferend de geschiedenis in.

BEVORDERING SOCIAAL GEDRAG EN CONCENTRATIE
Om de leerlingen van groep 4 van basisschool Limbrichterveld bewust te maken van hun gedrag en handelen in de klas is, in samenwerking met cultuurbedrijf Artamuse, een tiendelige lessenserie ontwikkeld. De serie focust zich op de luisterhouding van leerlingen en de grens tussen ‘leuk doen’ en storen. Met behulp van dans en muziek zijn verschillende gedragssituaties in de klas behandeld, waaronder kennismaking, herkennen van gevoelens, vertrouwen, samenwerking en expressie. Door middel van evaluatie na de lessen is het programma steeds aangepast naar de behoeften en situatie in de klas. Naast de lessenserie is een kaartenbak met opdrachten en complete lessen ontwikkeld, zodat de ingeslagen weg voortgezet kan worden door leerkrachten van Limbrichterveld.

TAFELTJES DANSEN
Kan cultuureducatie bijdragen aan het automatiseren van tafeltjes? Dat was de vraag waarmee basisschool De Neerakker en samenwerkingspartner Auks Movement Play aan de slag zijn gegaan. In samenwerking met leerlingen, de leerkracht en de dansdocent zijn een aantal dansen ontwikkeld waarin de tafeltjes fysiek, auditief en visueel worden vormgegeven. De samenwerking is inmiddels afgerond. Op verzoek van de basisschool zijn alle lessen uitgewerkt op papier en dvd. In de toekomst wil De Neerakker de Tafeltjes Dansen spelvormen graag als aanvulling laten terugkomen tijdens de rekenlessen.

tafeltjesdansen

PROFESSOR TAFELMANS
Setheater heeft in samenwerking met school voor speciaal basisonderwijs Bernardus een nieuwe workshop ontwikkeld op het gebied van rekenen en tafels: Professor Tafelmans. Leerlingen gaan op creatieve en theatrale wijze aan de slag met het organiseren van Tafelmans’ befaamde visstickstafeltjesetentjes. Leerlingen krijgen de rol van gast, kok, ober, assistent en inspecteur. Het doel is om op speelse wijze met het automatiseren van rekenvaardigheid bezig zijn. De workshops zijn zo opgebouwd dat er flexibel aan kan worden gesloten bij het rekenniveau van de leerlingen. De leerkracht kan aan de hand van een lesbrief, met opdrachten en spelsuggesties, na de workshop zelf met de klas verdergaan.

professor tafelmans

SCHOOL VROEGER EN NU
In 2013 werd basisschool Budschop een gemeentelijk monument en in 2014 is de school verbouwd. Vanuit deze ontwikkelingen wil de basisschool het historisch bewustzijn bij leerlingen van groep 5 tot en met 8 stimuleren. De school kreeg hulp van het Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie om een op maat gemaakt erfgoedproject te ontwikkelen. Vanuit een herkenbare situatie en beleving gaan leerlingen terug het verleden in, zodat het leerlingen aanspreekt en ze oog hebben of krijgen voor hun naaste omgeving. Het programma is daarnaast ook inzetbaar op andere scholen in Nederweert. Door middel van fotografie, film en interviews hebben de leerlingen de geschiedenis van het schoolgebouw en de school, de wijk en de plaats van de wijk in de gemeente onder de loep genomen. Het resultaat is een inspirerende lessenserie over de historie van Nederweert.

LENTEKRIEBELS THEATER
Basisschool De Neerakker zocht voor het jaarlijkse schoolbrede project ‘De week van de lentekriebels’ een positieve en informatieve theatervoorstelling over seksuele voorlichting. De theatervoorstelling diende als alternatief voor de educatieve film die normaal gesproken tijdens de opening van de projectweek getoond werd en die kinderen niet echt aansprak. In samenwerking met Buro Van Dormalen is daarom een interactieve theatervoorstelling met voor en nabespreking ontwikkeld voor groep 7 en 8 om seksualiteit bespreekbaar te maken en leerlingen actief te laten meedenken over verschillende situaties, zoals verliefdheid, grenzen stellen, lichamelijke veranderingen en seksualiteit. De voorstelling werd positief ontvangen en het uiteindelijke doel is behaald, namelijk door middel van theater openheid over seksualiteit stimuleren onder leerlingen.

lentekriebels

Dit artikel komt uit: Goed GeSIEN Magazine, januari 2015.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen