vrijdag 15 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Formaat: Bruggen slaan tussen jongeren en ouderen

Deelnemers aan Over de brug

Als in elke grote stad bestaan in Rotterdam (onderhuidse) spanningen tussen bevolkingsgroepen. Om meer begrip en cohesie te creëren tussen jongeren en ouderen startte Formaat het theaterproject Over de Brug. Het project werd gehonoreerd met 60.000 euro subsidie in de regeling Kunstparticipatie. Het resultaat wordt eind februari en begin maart opgevoerd in zowel Rotterdam-Zuid als Rotterdam-West.

Beleidsmakers signaleren een groeiende kloof tussen jong en oud. Gebrek aan wederzijds respect en aan kennis van elkaars achtergrond zorgen voor spanningen. Formaat is een organisatie die middels Participatief Drama die spanningen zichtbaar wil maken en verminderen. In het project Over de Brug bedient Formaat zich van de theatermethodiek 'Polarised Theatre of the Oppressed'. Ze kwam ermee in aanraking tijdens een uitwisseling met Combatants for Peace - een organisatie die vreedzame dialoog bevordert tussen Israëliërs en Palestijnen - en vertaalde de methodiek naar de Rotterdamse realiteit.

Theaterscènes
In samenwerking met de welzijnsorganisaties DOCK en Zowel! riep Formaat een stadsatelier in het leven om kwetsbare ouderen (55+) en jongeren (23-) met elkaar in contact te brengen. De twee groepen maakten in een wekelijkse workshop afzonderlijk kennis met de methodiek. Daarna werkten zij gezamenlijk aan theaterscènes waarin de problematiek van de deelnemers centraal stond. Van deze ontmoetingen en verhalen is onder leiding van de regisseurs Luc Opdebeeck en Thamar Kemperman een performance gemaakt. Die is de komende weken aan beide kanten van de Erasmusbrug te zien: zowel in Rotterdam-West als in Rotterdam-Zuid.

Breed inzetbaar
Aan de hand van de performance gaan makers en spelers met het publiek in gesprek over het heden en de toekomst van de stad. Zo wil Formaat via dialoog en creativiteit polarisaties in onze samenleving tegengaan. Het interessante aan de methodiek Polarised Theatre of the Oppressed is dat ze in veel meer conflictsituaties is toe te passen. Naast de actualiteit van het thema was die bredere inzetbaarheid reden voor het Fonds om Over de Brug te subsidiëren.

Speeldata
Vrijdag 20 februari / 20.00 uur / LCC t Klooster, Afrikaanderplein 7
Donderdag 26 februari / 20.00 uur / Post West, Tidemanstraat 80
Zaterdag 28 februari / 15.00 uur / Werkplaats Formaat, Westzeedijk 513
Vrijdag 6 maart / 20.00 uur / Theater Zuidplein, Zuidplein 60-64

Lees meer op de website

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Kunstparticipatie 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen