donderdag 21 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Beroepsdeformatie

Bernard met zijn motor waar hij graag mee op reis gaat.

Bernard Stikfort is beleidsregisseur erfgoed, cultuurhistorie en monumenten voor de gemeente Westerveld. Zijn enthousiasme is aanstekelijk.

'De kiem voor mijn voorliefde voor erfgoed is op de MTS Bouwkunde in Stadskanaal gelegd, door een ontzettend bevlogen leraar geschiedenis van de bouwkunst. Later, na mijn studie civiele techniek, wees het arbeidsbureau me op een traineeship bij een stichting in mijn woonplaats die zich inzette voor het behoud van monumentale kerkelijke gebouwen in Groningen en Drenthe. Ik ging nog dezelfde middag op sollicitatiegesprek en heb er vijf jaar met veel plezier gewerkt. Daarna kon ik als monumentenzorger doorgroeien bij een Drenthse gemeente, bij het erfgoedhuis Drents Plateau en sinds 2008 in Westerveld.

“Mijn werk is mijn hobby en mijn hobby is mijn werk.”

Ook om de lokale historische vereniging te ontlasten, heb ik me samen met de wethouder cultuurhistorie en erfgoed de afgelopen tijd ingezet om de landelijke opening van Open Monumentendag, van 7 tot 10 september, naar Westerveld te halen. Drie jaar bezochten we de landelijke opening in Lelystad om de sfeer te proeven. De wethouder en de voorzitter van de Stichting Open Monumentendag raakten daar in gesprek en toen ging het snel. Naast het geld, de capaciteit en al het papierwerk dat in orde moest komen, was het belangrijkste dat alle betrokkenen er net zo enthousiast over waren als ik. We wilden eigenlijk de opening in 2018 binnenhalen en zelf het thema bepalen. Dat laatste was helaas onmogelijk. Maar toen bleek het al vastgestelde thema voor 2017, Boeren, burgers en buitenlui, perfect te passen bij een grote plattelandsgemeente als Westerveld.

“Je kunt gerust stellen dat ik een beroepsdeformatie heb.”

Ik reis graag met de motor. Van Zuid-Afrika tot de Noordkaap bezoek ik interessante sites – niet eens per se monumentaal. Deze zomer heb ik met een paar vrienden een rondje Oostzee gemaakt. Langs het Vasa-museum in Stockholm en de Hermitage in Sint Petersburg – als lid van ICOMOS heb je tot veel musea gratis toegang. De vrienden die er niet in geïnteresseerd zijn gaan dan naar een terrasje. Voordeel is dat ik mijn voorliefde kan delen met mijn vriendin. Die heeft ook monumentenzorg in haar portefeuille, maar dan bij een andere gemeente.

Behalve voor die landelijke opening heb ik me de afgelopen negen jaar ook ingespannen voor een UNESCO-werelderfgoednominatie. De voorloper van onze verzorgingsstaat, de Koloniën van Weldadigheid, zijn vanuit onze gemeente ontgonnen onder Koning Willem I. Generaal Van de Bosch schreef na de Franse bezetting een plan om 'paupers' uit de steden te verlichten via landbouwinnovatie. Woeste Drentse grond werd weer vruchtbaar gemaakt met drek uit de grote steden en lokale overheden droegen bij zodat de Maatschappij van Weldadigheid arme gezinnen kon voorzien van kleding, een huis, wat kleinvee en grond. Ook scholing en een ziekenfonds werden betaald. Middels tucht moesten de gezinnen vervolgens zelf in hun onderhoud voorzien. Ik vond het heel bijzonder het nominatieproces van a tot z mee te maken, samen met veertien Nederlandse en Vlaamse partners – gemeenten, provincies en het Rijk. De aanvraag is onlangs ingediend en over een jaar – 200 jaar na de oprichting van de Koloniën – besluit het Werelderfgoedcomité erover.

Bezoekers Open Monumentendag Westerveld

Ik hoop dat ik zelf ook creatief ben. Ik fotografeer, met als specialisme reisrapportages. Zónder Photoshop – dat is mijn handelsmerk. Ik heb ook reisblogs geschreven, die verschenen samen met mijn foto's in o.a. de Promotor. Ik voel me gezegend dat ik mijn werk en mijn hobby perfect kan combineren!'

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Talent en festivals 2017-2019, Erfgoedmanifestaties, Cultuur maakt iedereen

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen