woensdag 13 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Begeleidingstraject voor MeeMaakPodia

Eerste bijeenkomst met negen MeeMaakPodia

Theaters, musea, presentatie-instellingen en bibliotheken betrekken hun publiek steeds structureler bij hun instelling. Dat levert veel moois op. Het Fonds voor Cultuurparticipatie biedt achttien MeeMaakPodia behalve subsidie ook een tweejarig begeleidingstraject aan door de Academie voor Cultuurmanagement. Oprichter Marjolein de Boer vertelt hoe dat gaat.

placeholder

 

 

Er zijn op dit moment twee groepen van elk negen gehonoreerden. Twee keer per jaar hebben zij een persoonlijke sessie met hun sparringpartner van de Academie voor Cultuurmanagement. Daarnaast komen alle gehonoreerde MeeMaakPodia twee keer per jaar samen om relevante thema’s en de opgedane ervaringen te bespreken.
De subsidieregeling MeeMaakPodia staat vanaf 6 mei open voor een tweede ronde.

Wat maakt een instelling met doorlopende podiumfunctie nou precies tot MeeMaakPodium?
'Kenmerkend aan een echt MeeMaakPodium is dat je het eigenaarschap deelt met je omgeving, dat je je publiek uitnodigt ook zelf actief te worden en te programmeren. Een deel van de controle raak je daarmee kwijt. De core business van deze instellingen verschuift dus langzamerhand van kaartjes verkopen naar connecties maken met mensen.'

En hoe ziet een geslaagde ontwikkeling tot MeeMaakPodium eruit?
'Vooropgesteld, dit proces heeft tijd nodig, ik schat ruim vijf jaar. Het is geen kwestie van afvinken – van grote stappen, snel thuis.

Op de kennismakingsbijeenkomst concludeerden we dat er soms zelfs een nieuwe taal nodig is. Zoals het woord 'tussenruimte', gemunt door Dick Rijken: vroeger was er de instelling aan de ene kant en het publiek aan de andere kant, nu begeven we ons allemaal in de ruimte daartussenin. En hoe omschrijf je medewerkers met een flexibeler taakomschrijving dan voorheen? De geuzennaam 'de dinges', een term uit het veld van werk en inkomen, is misschien ook bruikbaar in de culturele sector.

De invloed van het publiek (of, zoals iemand zei, the people formerly known as the audience) loopt van 'de sfeer mede bepalen' tot volledige verantwoordelijkheid. De vraag naar het bewaken van artistieke kwaliteit komt dan snel op. Die zit ook in de kwaliteit van de samenwerkingen. Maar met wie? Hoe maak je je keuzes? Als je open en uitnodigend bent, komen er heel veel verschillende vragen binnen. Eén van de MeeMaakPodia voelde zich net de Yesman. Een ander had een tip: zeg overal 'ja' tegen, en neem daarna een week de tijd waarin zowel het MeeMaakPodium als de mogelijke partner nadenkt over wat ze willen, waarom en met wie. Is er na die week nog veel positieve energie, dan krijgt het voorstel vorm. Studio De Bakkerij vertelde dat zij vaak mensen langs krijgen die iets voor één groep willen organiseren. Omdat verbinden hun doel is, moedigen zij aan om er anderen bij te zoeken of ze doen dat zelf. Met dat soort tips helpen de MeeMaakPodia elkaar. Ze maakten ook direct afspraken om bij elkaar te gaan kijken.'

Hoe vullen jullie je rol in, wat is de meerwaarde van begeleiding?
'De deelnemers hebben allemaal een filmpje gemaakt met hun ontwikkelvragen op het terrein van duurzame organisatievormen, programmering en communityvorming. Hun sparringpartners hebben ook met een filmpje gereageerd. De match met de sparringpartner maken we op basis van de vraag. Gaat het er vooral om intern draagvlak te realiseren voor de veranderingen, of om externe positionering: hoe leg ik mijn wethouder uit dat dit belangrijk is? Het kan gaan om samenwerken met jongeren, of juist met ouderen. En er is behoefte aan duurzame verdienmodellen. En soms draait het vooral om het praktisch vormgeven van co-creatie: hoe leg ik echt contact met de wijk, hoe ga ik het gesprek aan? We hebben inmiddels een team van zeven sparringpartners: heel verschillende types met een mooi divers palet van ervaring op deze terreinen. En natuurlijk wisselen we onderling veel uit.

Maar voor alle duidelijkheid: wij zijn er voor de reflectie. De belangrijkste vraag in het begeleidingstraject is: wat voor plek wil je zijn? Je deelt het eigenaarschap van je locatie én je hebt een doel voor ogen. Je wilt dus open en uitnodigend zijn, iets toevoegen, maar je ook loslaten. Dat vergt een nieuw soort stuurmanskunst.'

'Wij zijn er voor de reflectie'.

Aardig wat instellingen zetten al stappen. Waarom nu dit traject?
'Hoe nieuw ook, MeeMaakPodia zijn duidelijk een uiting van een beweging die je overal in de samenleving ziet. Niet alleen cultuurinstellingen begeven zich in de 'tussenruimte', ook de wijkagent zet z'n bureau soms op straat. Mensen willen eigen inbreng. Ook in de commerciële sector: je kunt zelfs je sportschoenen customizen.

Anderen uitnodigen mee te doen hoort daarbij. Zoals de koffietent die naar de overkant van de straat verhuisde en een oproep deed: als iedereen één doos meeneemt, zijn we zo over. Die verhuizing mondde uit in een gedenkwaardig feestje voor alle betrokkenen. Kortom, dit leeft overal en een aantal pionierende organisaties in de cultuursector krijgt nu een steuntje in de rug om de beweging te realiseren.'

Hoe is het voor de academie – en voor jouzelf – om dit traject te mogen verzorgen?
'Ik was voorheen directeur van het CJP en hoofd Kunst en Cultuur bij het VSBfonds voordat ik als zelfstandig adviseur begon en de Academie voor Cultuurmanagement oprichtte. Zoals gezegd, je ziet deze beweging overal in de samenleving, maar het is voor alle betrokken partijen een avontuur: de deelnemende podia, maar ook voor het Fonds en voor ons.'

Ben je al op verrassingen gestuit?
'Alle podia van wie de subsidie-aanvraag gehonoreerd is hebben natuurlijk de potentie een geslaagd MeeMaakPodium te worden. Heel goed vind ik dat ze zich enorm bewust zijn van hun omgeving: van geografische factoren, de (historie van de) plek waar ze zitten, de bevolkingsopbouw, de andere voorzieningen in de buurt. Het valt me op dat we tot nog toe maar één MeeMaakPodium hebben dat een groot landelijk gebied bestrijkt. En ik hoop dat meer bibliotheken zich aansluiten. In de tv-documentaire van Frans Bromet kon je goed zien hoeveel mooi werk daar al wordt gedaan.'

'De sparringpartners helpen met de strategie en extra reflectie, en op de uitwisselingsbijeenkomsten leer je niet alleen anderen in jouw veld kennen, maar ook heel andere instellingen.'
placeholder

 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie sluit graag aan bij ontwikkelingen die we in het cultuurveld zien en die met wat extra steun veel kunnen toevoegen. Zo helpen we ook theaters, musea, presentatie-instellingen en bibliotheken die bezig zijn zich tot MeeMaakPodium te ontwikkelen. De regeling bestaat niet alleen uit subsidie, alle gehonoreerden krijgen ook een begeleidingstraject door de Academie voor Cultuurmanagement. Wat dat oplevert? Verdieping en verbinding: de sparringpartners helpen met de strategie en extra reflectie, en op de uitwisselingsbijeenkomsten leer je niet alleen anderen in jouw veld kennen, maar ook heel andere instellingen.

Laat je ook inspireren door onze eerdere verhalen waarin directeuren van MeeMaakPodia hun ervaringen uitwisselen:

Boeken lenen is slechts het begin
Het museum als toolbox
Het theater is van iedereen

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: MeeMaakPodia

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen