woensdag 20 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Amsterdam wint BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs 2016!

Amsterdam neemt BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs in ontvangst.

Op een spetterende bijeenkomst in de Stadsschouwburg in Utrecht heeft gemeente Amsterdam de eerste editie van de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs gewonnen. Zowel de manifestatie als de prijs waren de bekroningen van een traject dat begin 2016 is ingezet. Toen startte het Fonds voor Cultuurparticipatie het programma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities. Hiermee moedigt het fonds steden aan het cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en te verduurzamen.

De Blauwe Zaal van de Stadsschouwburg in Utrecht was 23 november tot de nok toe gevuld in afwachting van het slotakkoord: wie mag zich de meest Age Friendly Cultural City van Nederland noemen? Een hele mond vol, vandaar dat spreekstalmeester Leonie Jansen na het uitspreken ervan meteen het publiek opriep een Nederlands alternatief te verzinnen voor de titel. Daarmee zette ze de toon voor een vermakelijke, soms ontroerende en spannende middag. Spannend vooral voor de vertegenwoordigers van de vijf steden die streden om de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs 2016 van 20.000 euro.

WHO
Voordat de steden voor de laatste keer hun projecten over het voetlicht brachten, vertelde Jan Jaap Knol, directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie, hoe het programma ontstond: ‘Age Friendly Cities is een idee van de World Health Organization. Steden moeten, ook voor ouderen, gezonde plekken zijn om in te leven. Wij hebben simpelweg ‘cultuur’ eraan toegevoegd. Immers, als je ergens als oudere plezier aan beleeft is het wel cultuur!’

Het programma Age Friendly Cultural Cities is ingebed in het meerjarenprogramma Lang Leve Kunst. Daarin is bijna 10 miljoen euro geïnvesteerd, waarmee 950 projecten zijn geïnitieerd en meer dan 400 duizend ouderen bereikt. Een aanzienlijk deel van die financiering kwam uit de private sector. Om steden en hun culturele organisaties te helpen een gezondere financieringsmix te ontwikkelen maakte Cultuur en Ondernemen in opdracht van het fonds het boekje Age Friendly Financiering.

Klankkunstwerk
Tot zover de cijfers. Want in de schouwburg was het cultuur wat de klok sloeg. De vijf steden (Den Haag, Leeuwarden, Maastricht, Eindhoven en Amsterdam) lieten met filmpjes en podiumacts nog één keer zien wat ze in huis hadden. Amsterdam toonde in een sympathiek filmpje hoe ouderen en jongeren via fotografie met elkaar in gesprek raakten, Eindhoven bracht een hoogstaand klankkunstwerk ten tonele en Haagse vrouwen showden hun zelfgemaakte sieraden op de catwalk.

‘Waar kan ik ze kopen?’ vroeg Leonie Jansen bewonderend. De begeleidster bleef het antwoord schuldig. ‘Kijk, daar hebben jullie nou Cultuur en Ondernemen voor nodig!’ riep Jansen uit.

Dansen met Parkinson
Toen de bezoekers na de pauze de zaal weer betraden, werden de bezoekers bij wijze van welkom toegezonden door Philip Curtis. Het bleek onderdeel van het Leeuwardense project City Proms, waarin gezongen en muziek gemaakt wordt met lichte tot zwaardere demente ouderen. Leonie Jansen pakte de handschoen op en zong haar vraag: ‘Waarom doe je dit op zorglocaties?’ ‘Omdat muziek werkt, dat heb ik zelf bij mijn dementerende moeder ondervonden,’ zong Curtis terug. Een ontroerende dans van twee paren volgde: de mannen met Parkinson in het zwart, de jonge danseressen in felrood.

Afsluitend kwam Maastricht met een demonstratie handbreien. Ter plekke handbreidde een Maastrichtse repen laken tot een artistiek feestgewaad. ‘Het mooie van het project Let’s (a)dress the people,’ aldus een van de deelneemsters, ‘was dat op gegeven moment niet meer duidelijk was, wie de docent en wie de cursist was. Iedereen leerde van elkaar.’

Editie 2017
‘Als ik dit vanmiddag allemaal zo zie langskomen, dan mag ik hopen dat volgende regering het belang van kunst en cultuur voor ouderen ziet en met meer geld over de brug komt,’ vatte Leoni Jansen de stedenmanifestaties samen. Daarna gaf ze het woord aan Gabbi Mesters, die als senior adviseur namens het Fonds voor Cultuurparticipatie het programma “trok”. Ze maakte de vijf nieuwe steden editie 2017 bekend: Deventer, Doetinchem, Emmen, Groningen en Utrecht. Ze riep steden op zich voor 1 maart te melden voor de editie van 2018. Wat daarvoor nodig is? ‘Een heel goed project, waarin de schotten tussen cultuur, welzijn en zorg wegvallen.’

Kippenvel
Tijd voor de apotheose. De jury trok zich onder aanvoering van voorzitter Hedy d’Ancona terug voor beraad. Onder ritmisch applaus en muziek van Thunderbirds werden ze weer binnengehaald. Met een cheque van 20 duizend euro onder zijn arm voegde Mat Meijs van het BNG Cultuurfonds zich bij de jury.

‘Ik heb heel veel moois en aangrijpends zien langskomen,’ begon de voorzitter. ‘Ouderen willen niet bezig gehouden worden, maar heel serieus een tak van kunst leren beoefenen. Dat hebben alle vijf steden heel goed begrepen. De passie bij de deelnemers was groot, ze leverden echt een bijzondere bijdrage aan onze cultuur. Soms zat ik met kippenvel te kijken.

Maar wij als jury gaan niet over mooi. Vooraf hebben wij een aantal criteria gekregen waaraan de projecten moesten voldoen. Dat waren met name de verduurzaming van de projecten, de ontschotting van de sectoren, de bestuurlijke inbedding en de financiële participatie van private partijen. Op basis daarvan gaat de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs naar… Amsterdam!’

Reactie Foam en OBA: "Te gek! We gaan door met elkaar. We hebben er zin in!" Gemeente Amsterdam vult aan: "We willen deze activiteiten uitbreiden met nog veel meer culturele instellingen in Amsterdam."

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Ouderenparticipatie 2013-2016, Age Friendly Cultural Cities

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen