maandag 18 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Age Friendly Deventer: Krasse Fratsen bewandelt nieuwe wegen

Krasse Fratsen deelnemers zingen samen

Opnieuw doen vijf steden mee aan het programma Age Friendly Cultural Cities (AFCC). In april en mei tonen ze op lokale manifestaties wat er binnen hun grenzen allemaal gebeurt rond ouderen en cultuurparticipatie. Deventer sluit op 27 mei de rij. Op de slotmanifestatie van 8 oktober in Zwolle maakt de jury van de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs bekend welke stad op cultureel gebied het meest age friendly is.

Deelname aan het AFCC-programma komt in Deventer als geroepen. Door de bezuinigingsrondes van de afgelopen jaren is het cultuuraanbod onder druk komen te staan. Het project Krasse Fratsen brengt nieuw elan. Projectleider Tineke Posthumus van Stichting Fit-Art was kwartiermaakster van Lange Leve Kunst en werd in die hoedanigheid benaderd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Of ze niet in Overijssel een stad voor het AFCC-programma kon warm maken? ‘Als ex-bewoonster en nog steeds fan van de stad, dacht ik meteen aan Deventer.

In no time zaten we aan tafel met de wethouder Welzijn. Die wilde meteen heel graag meedoen.’ Doel van deelname is dan ook dat kunst een middel is dat bijdraagt aan het welzijn van ouderen. Posthumus weet hoe: ‘Ontdek je talenten, bewandel nieuwe wegen, krijg verfrissende inzichten, leer je omgeving en wie daar wonen kennen. Ontdek je eigen kracht en krijg energie om die in te zetten!’ Dat het AFCC-programma vanuit Welzijn wordt gefaciliteerd, ziet Posthumus als een voordeel.

‘Culturele instellingen werken vaak aanbodgericht, terwijl welzijnsorganisaties eerst naar de vraag, naar de behoefte kijken.’

Posthumus is zeer te spreken over de samenwerking met de gemeente: ‘De ambtenaren van zowel Welzijn als Cultuur zijn zeer faciliterend. Samen vormen we een goed team om dingen voor elkaar te krijgen.’

Lastige wijken
Op verzoek van de gemeente is het Krasse Fratsen-team (bestaande uit Deventer kunstenaars en projectregisseurs van Fit-ART) gestart in twee vergrijzende wijken: Borgele-Platvoet en Zandweerd. Het aanvangsprobleem was: hoe krijg je ouderen uit huis en in beweging? Hoe bereik je ze überhaupt? Behulpzaam daarbij was de samenwerking met de zogenoemde Sociale Teams van de gemeente, die de toegang tot de zorg uit de Wmo regelen. Zij kennen de mensen en vragen zo nu en dan: ‘Die en die activiteit, is dat niet wat voor u?’ Hetzelfde geldt voor de wijkteams van WIJDeventer, die burgerinitiatieven ondersteunen. En heel trots is Posthumus op de Krasse Fratsen-ambassadeurs, die te vinden zijn onder de deelnemers aan de verschillende projecten. Zij gaan op pad om mensen uit te nodigen om mee te doen.

Gangmaker
Om mensen mee te nemen, om de behoeften te peilen en om bekendheid te krijgen, bedacht Fit-Art zogenoemde Gangmakeractiviteiten. Resultaat daarvan waren een aantal “mooie vragen” uit de wijken, aldus Posthumus. ‘Zo was er een man die zijn einde zag naderen en een kelder vol eigen werk had staan. Dat wilde hij graag veilen voor een goed doel. Bij navraag bleken meer mensen deze wens te hebben. Daarop hebben wij een Krasse Fratsen-veiling met kijkdagen georganiseerd. Wegens het grote succes gaan we zo’n veiling zeker nogmaals doen. Ditmaal als onderdeel van het nieuwe project Het Buurtmuseum, dat 26 mei geopend wordt en waarin buurtbewoners eigen werk en bijzondere verzamelingen of verhalen met elkaar delen.’

Fratsliedjes
Andere deelprojecten die naar aanleiding van de Gangmakeractiviteiten zijn georganiseerd, zijn Ontroerend Goed (een Krasse Frats vertel-film-foto-schrijf-project met kinderen en hun grootouders van de basisschool), Krasse Fratsen Koor (die een Fratsmob ontwikkelden en een videoclip opnamen), Place du Fratsers (tekenaars) en Buut’n Prutsers (schilders en plein air), Schrijflokaal (schrijven over het leven) en Atelier Maak ’t Maar (een Gesamtkunstwerk voor de buurt) en Frats-liedjes (senioren vertellen singer-songwriters over hun leven en in ruil voor een heel persoonlijk eigentijds lied). Misschien wel het meest trots is Posthumus op deze Fratsliedjes. ‘We hebben inmiddels een tweede concert gehad met levensliedjes. Deventer singer-songwriters hebben een mooi contact opgebouwd met zeventien senioren en vijftien koorleden. Het concert was het resultaat van een mooi proces en dat voelde je.

'Hoe mooi is het als een jong iemand oor voor je verhaal heeft en daar ook nog eens een prachtig lied van maakt?’

Manifestatie
Een bloemlezing van alle activiteiten die onder de paraplu Krasse Fratsen vallen, zal op 27 mei te zien zijn in het stadhuis van Deventer. Posthumus verwacht zeker vijfhonderd mensen te verwelkomen, waaronder de jury van de BNG Bank Lang Leve Kunst-prijs. Door de omvang en verscheidenheid is er eerder sprake van een festival dan van een manifestatie. ‘In alle zalen zullen projecten vertegenwoordigd worden. Er is voor elk wat wils. Zo zijn er zowel doe-, kijk- als luisterdingen te bezoeken waaronder bijvoorbeeld drie Fratsliedjes-concerten met weer nieuwe deelnemers. Die songs die in eendrachtige samenwerking tot stand zijn gekomen zijn zó gaaf!’

TIP:‘Begin vanuit Welzijn. Alleen dan kan je de senioren die niet gewend zijn kunstzinnig bezig te zijn over de streep trekken.’
placeholder

BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs
Onderdeel van het programma Age Friendly Cultural Cities is dat je als stad een lokale manifestatie organiseert. Hierin laat je zien hoe je ouderen en cultuurparticipatie op de kaart zet. Deze lokale manifestaties worden bezocht door de jury, onder leiding van Hedy d'Ancona, van de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs. De prijs, een bedrag van 20.000 euro, zal aan de beste Age Friendly Cultural City beschikbaar worden gesteld. De vijf deelnmende steden aan het programma Age Friendly Cultural Cities die kans maken op de prijs zijn: Groningen, Emmen, Deventer, Doetinchem en Utrecht.

De feestelijke prijsuitreiking is op 8 oktober in Zwolle.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Age Friendly Cultural Cities

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen