woensdag 13 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

100 % Romeins? Maak kennis met de multiculturele samenleving in de Romeinse tijd in Nederland

Veel activiteiten tijdens Romeinenweek

De aandacht voor de Romeinse tijd in Nederland is bezig aan een opmars – of liever gezegd een inhaalslag, want de belangstelling voor deze belangrijke periode van de Nederlandse geschiedenis heeft lang op een laag pitje gestaan. Dankzij de Canon van Nederland kent de Romeinse tijd in het onderwijs een eigen venster, met de limes als kapstok. Dat is een hele stap in de goede richting, maar nog altijd gonzen vooroordelen rond uit de oude geschiedenisboekjes; met name de tweedeling tussen de inheemse, ongeciviliseerde Germanen en vechtlustige bezetters, de Romeinen.

De historische werkelijkheid is veel complexer en is pas een beetje te snappen als je kijkt naar de samenstelling van de bevolking in de Romeinse tijd in Nederland. Die was verrassend divers: Kelten, Mediterrane Romeinen, handelaars, Germanen en hulptroepen uit Spanje, Thracië (Bulgarije) en zelfs Noord-Afrika. Alles leefde met en door elkaar heen wat tot buitengewoon interessante en dynamische mixculturen leidde, juist in deze randzone van het Romeinse rijk.

Het was de eerste multiculturele samenleving van Noordwest-Europa. In de loop van de Romeinse tijd (die vijf eeuwen duurde) veranderden de mixculturen bovendien van samenstelling en kleur. Een dubbele dynamiek dus.

Alles leefde met en door elkaar heen wat tot buitengewoon interessante en dynamische mixculturen leidde.

RomeinenNU wil dat dit Romeinse verleden een volwaardige plek krijgt in het onderwijs en de maatschappij, zoals overigens al gebeurt in Engeland, België en Duitsland. We gaan ervan uit dat de Romeinse tijd een meerwaarde kan betekenen in het historisch besef en het maatschappelijke zelfbewustzijn. Daarnaast stimuleren we de maximale benutting van kansen op educatief en toeristisch vlak. Een van de belangrijkste instrumenten is het organiseren van de jaarlijkse, landelijke Romeinenweek in de meivakantie.

Deze Romeinenweek is de afgelopen jaren met name gefinancierd door de Nederlandse Limes Samenwerking, bestaande uit de drie limesprovincies (Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland) en de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

We zijn heel blij dat ook het Fonds voor Cultuurparticipatie ons de komende jaren ondersteunt met een jaarlijkse subsidie. We zien dat als een erkenning van ons werk om de Romeinse tijd in Nederland op de kaart te zetten.

Het thema voor de komende Romeinenweek (29 april t/m 7 mei) is de bovengenoemde multiculturele samenleving in de Romeinse tijd in Nederland, samengevat in de prikkelende leus: 100% Romeins? Er is keuze uit zo'n 400 activiteiten in het hele land, zoals rondleidingen, lezingen, exposities, boekpresentaties, kinderactiviteiten en fietstochten.

Kijk voor een overzicht op romeinenweek.nl, en voor algemene informatie over onze organisatie op romeinen.nu.

Alvast in de stemming komen voor de Romeinenweek? Bekijk het filmpje!

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Talentontwikkeling en Manifestaties

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen