vrijdag 15 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

10 x Cultuureducatie met Kwaliteit in 2015

Aslan muziekcentrum

Waar 2013 in het teken stond van opstarten en 2014 in het teken van uitvoeren werd in 2015 steeds duidelijker zichtbaar wat de impact is van Cultuureducatie met Kwaliteit op het denken over en het organiseren van cultuuronderwijs. Met het programma wordt inmiddels al meer dan de helft van de Nederlandse scholen bereikt. De tussentijdse evaluatiecommissie kwam met haar rapport en gaf een duidelijk signaal: de ingeslagen weg is goed, commitment en lange adem is wat er nodig is om van CMK een blijvend succes te maken.

"Cultuureducatie met Kwaliteit zet veel in beweging op de scholen. Meer scholen doen mee en maken samen met culturele instellingen werk van hun cultuuronderwijs. De werelden van onderwijs en cultuur leren elkaar zo beter kennen. Met ons gemeenschappelijk doel, de brede ontwikkeling van het kind, op tafel zijn we steeds beter elkaars taal gaan spreken. Ik ben blij dat we deze ontwikkeling de komende jaren door kunnen zetten. Dat Cultuureducatie met Kwaliteit wordt voortgezet tot en met 2020 en er extra budget is vrijgemaakt voor muziekonderwijs is een compliment aan iedereen die het programma draagt."

Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie 

 

 

placeholder

54

...meerjarige regionale en lokale programma’s werkten aan de implementatie van cultuureducatie in het onderwijs. Op de website www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl zijn ze sinds deze zomer allemaal te vinden.

placeholder

>50%

... van de scholen (ruim 3600) werden bereikt met Cultuureducatie met Kwaliteit, zoals OBS Ter Cleef en Dr. H. Bavinckschool in Zandvoort en Haarlem. In het artikel De leerkracht aan zet vertellen leerkrachten over hun ervaringen. "Je kunt meer dan je denkt."

placeholder

3

... schoolbestuurders deelden hun visie op cultuuronderwijs op ons online magazine. 

Stichting Primair Onderwijs Condor: "Het is onze taak om kinderen op hun dynamische toekomst voor te bereiden"
RVKO "Als schoolbestuur heb je behoefte aan ruimte om ‘buiten de lijntjes te kleuren’, omdat je op de weg hobbels kunt tegenkomen die je niet had voorzien." 
Fluvium: "Ik denk dat elke school inmiddels aanvoelt waarom het belangrijk is om meer aandacht te besteden aan cultuuronderwijs, maar het is wel een zoektocht om er goed invulling aan te geven. Ook voor culturele instellingen.

 

placeholder

11

... nieuwsbrieven verstuurden we met daarin veel inspiratie en goede voorbeelden. Teruglezen?

 

placeholder

80

... seconden hadden we nodig om de vier doelstellingen van CMK in beeld te brengen. Bekijk de 80 seconden hier

placeholder

7

... aanbevelingen deed de tussentijdse evaluatiecommissie CMK. De belangrijkste conclusies? We zijn op de goede weg, maar we hebben een lange adem en commitment van alle partijen nodig.  Lees het rapport

placeholder

1500

... keer werd de CMK film bekeken, maar wij denken dat hij nog meer kijkers verdient, dus sharen maar!

placeholder

15

... scholen brachten als vroege starter van de Impuls muziekonderwijs muziek terug in de klas. Waarom ze dat deden leest u in ons artikel met citaten van Vroege Starters scholen. En hoe dat er uitzag ziet u in dit aanstekelijke filmpje van OJBS Maasveld.

placeholder

2000

... kinderen maakten muziek voor Koningin Máxima in de Jaarbeurs en sloten daarmee de tweede editie van Kinderen Maken Muziek af. Bekijk de foto's Inmiddels is de derde editie trouwens alweer in volle gang! 

placeholder

30

... projecten hielden zich bezig met het versterken van cultuureducatie voor de vorm van het voortgezet onderwijs die 55% van de leerlingen volgt: het vmbo. In september kwamen de negen projecten uit de eerste ronde samen om stil te staan bij het verleden, het nu en de toekomst. En de toekomst ziet er goed uit: alle projecten gaan ook na deze subsidieperiode op eigen kracht door!

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Impuls muziekonderwijs, Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016, Cultuureducatie vmbo en praktijkonderwijs, Kinderen Maken Muziek

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen