Verantwoording subsidies

Wanneer je subsidie ontvangt van het Fonds voor Cultuurparticipatie horen wij graag na afloop van het project hoe het is verlopen. Hiervoor moet je, in de meeste gevallen, een verantwoording indienen. 

 

Informatie over verantwoording vind je in je beschikking 

In de subsidiebeschikking die je ontvangt wanneer je project is gehonoreerd staat de voor jou relevante informatie over verantwoording van je project. De informatie die je hierin vindt is leidend.

Uniform Subsidiekader (USK)

Daarnaast gelden de algemene regels van het landelijke Uniform Subsidiekader. Doel hiervan is de regelgeving voor de uitvoering en de verantwoording van subsidies te uniformeren en te vereenvoudigen.

Subsidies tot € 25.000

  • Voor subsidies tot € 25.000 wordt er geen verantwoording achteraf standaard opgevraagd. Wel vraagt het Fonds in de vorm van een steekproef informatie op over de uitvoering van de projecten.


Subsidies vanaf € 25.000 tot € 125.000

  • Voor subsidies vanaf € 25.000 tot € 125.000 wordt een inhoudelijke verantwoording opgevraagd. In de subsidiebeschikking wordt een datum aangegeven waarop het inhoudelijke verslag moet worden ingediend. Op basis van deze verslagen wordt de subsidie binnen zes maanden vastgesteld waarna eventueel een laatste subsidiebetaling volgt.


Subsidies vanaf € 125.000

  • Voor subsidies vanaf € 125.000 dien je zowel inhoudelijk als financieel verslag te leggen. Aan het financiële verslag moet een accountantsveklaring zijn toegevoegd. In de subsidiebeschikking wordt een datum aangegeven waarop het inhoudelijke en financiële verslag moeten worden ingediend. Op basis van deze verslagen wordt de subsidie binnen zes maanden vastgesteld waarna eventueel een laatste subsidiebetaling volgt.

 

Algemene richtlijnen

  • Wanneer er in je subsidiebeschikking gevraagd wordt om gebruik te maken van het standaard eindafrekeningsmodel verzoeken wij je het model te gebruiken dat je hieronder kunt downloaden. 
    Download het eindafrekeningsmodel
  • Tussentijdse wijzigingen in je project dien je altijd tijdig te melden aan het Fonds.
  • Overige subsidievoorwaarden die in je subsidiebeschikking vermeld staan dienen te worden nageleefd.

 

Vragen

Heb je vragen over je verantwoording? Neem dan contact op met je contactpersoon die vermeld staat in je subsidiebeschikking.