De stappen van het subsidieproces

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur.

Wij hebben daarvoor verschillende subsidieregelingen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Om alle aanvragen goed te kunnen behandelen werken we met vaste procedures. We hebben de stappen voor je op een rij gezet. 

 

 

 

Indienen van een aanvraag

Let op, je kunt alleen subsidie aanvragen als:

  • je organisatie een rechtspersoon zonder winstoogmerk is (bijvoorbeeld een stichting of een vereniging). Bij sommige regelingen is het ook mogelijk om als onderwijsinstelling aan te vragen. Bij Cultuurmakers van nu is het ook mogelijk om als individu aan te vragen, namens een groep cultuurmakers.
  • je organisatie gevestigd is in het Koninkrijk der Nederlanden.

 

Stap 1 Kies de juiste regeling en let op de deadline 


Kijk eerst bij welke subsidieregeling je initiatief het beste aansluit. Deze regelingen kun je vinden op de pagina subsidies.

Kijk goed naar de deadlines van de regelingen. Op dit moment kun je binnen de volgende regelingen een aanvraag indienen: 


Stap 2 Check de voorwaarden, criteria en sluitingsdata

Lees de subsidieregeling goed door om te zien of je aanvraag binnen de regeling past en of je voldoet aan de voorwaarden.

Op de subsidiepagina vind je de voorwaarden (aan welke eisen moet je project voldoen), criteria (waar wordt je project op beoordeeld) en uiterlijke indiendatum per regeling.

Twijfel? Bel met één van de medewerkers 030-233 60 30. 
Check ook altijd het algemene subsidie reglement voordat je een aanvraag indient. 

 

Stap 3 Vraag subsidie aan 

Subsidie aanvragen kan alleen via ons digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds. Daarin vind je de aanvraagformulieren. Om van Mijn Fonds gebruik te kunnen maken, vraag je eerst een account aan. Binnen drie werkdagen ontvang je je account. 


Begin op tijd met je aanvraag. Wacht niet tot het naderen van de deadline zodat we je bij eventuele (techhnische) vragen nog goed kunnen helpen. 

De aanvraagprocedure kan per subsidieregeling verschillen. Kijk daarom altijd op de pagina's van de subsidieregeling binnen de betreffende regeling voor de juiste informatie 

Je aanvraag is ingediend, wat gebeurt daarna?

Stap 1 Bevestiging van je aanvraag  

 

Nadat je je aanvraag digitaal verstuurd hebt ontvang je direct een bevestiging per mail.
Onze programmamedewerkers bekijken je aanvraag. Als je aanvraag compleet is en aan de voorwaarden voldoet wordt hij in behandeling genomen.

  • Bij regelingen waarvoor je doorlopend aan kunt vragen proberen wij je binnen 14 dagen te laten weten of je aanvraag in behandeling wordt genomen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
  • Bij regelingen met één uiterlijke indiendatum (een tenderregeling) proberen wij je binnen 14 dagen na de deadline te laten weten of je aanvraag in behandeling wordt genomen.

 

Stap 2 Beoordelen van je aanvraag 

Je aanvraag wordt nu inhoudelijk beoordeeld.

  • Aanvragen tot en met € 25.000,- worden beoordeeld door interne adviseurs van het Fonds.
  • Voor aanvragen hoger dan € 25.000,- schakelt het Fonds een adviescommissie in. Hierin zitten specialisten uit het veld van cultuurparticipatie en cultuureducatie.


De interne adviseurs of de adviescommissie beoordelen of je aanvraag voldoet aan de criteria van de regeling. Daarna brengen ze advies uit aan het bestuur van het Fonds over het wel of niet honoreren van je aanvraag.

Het bestuur volgt bijna altijd het advies van de commissie op.

Stap 3 Besluitvorming

Meestal hoor je binnen 13 weken of je aanvraag wordt gehonoreerd.

Bij een honorering vind je in de beschikking de hoogte van het toegekende bedrag en informatie over de verdere procedure.

Helaas moeten we ook aanvragen afwijzen. In de beschikking lees je waarom. Op onze website vind je informatie over andere financieringsmogelijkheden. Wellicht kun je daar met je aanvraag terecht.

Na een positief besluit

Stap 1 Aan de slag!


Gefeliciteerd! Je aanvraag is gehonoreerd en je kunt aan de slag met de uitvoering. Maar we houden graag contact. Wij vragen je ons logo te plaatsen op drukwerk of online uitingen. Heb je mooie foto's of nieuwtjes over je project? Dan ontvangen we die graag via communicatie@cultuurparticipatie.nl

Stap 2 Verantwoorden


Als je project is gehonoreerd, dan ontvang je via Mijn Fonds een subsidiebeschikking. Hierin staat alle relevante informatie over de verantwoording van je project. Deze informatie is leidend.

Daarnaast gelden de algemene regels van het landelijke Uniform Subsidiekader (USK). 

Algemene richtlijnen

  • Je bent verplicht tussentijdse wijzigingen in je project altijd tijdig te melden aan het Fonds.
  • Overige subsidievoorwaarden die in je subsidiebeschikking vermeld staan, dienen te worden nageleefd.

 

Heb je vragen over je verantwoording? Neem dan contact op met de contactpersoon die vermeld staat in je subsidiebeschikking.

Hoe werkt het
Meest gelezen