Account aanvragen onderwijsinstelling

Door onderstaand contactformulier in te vullen en te versturen vraag je een account aan voor Mijn Fonds. Nadat wij je gegevens hebben ontvangen controleren wij of je voldoet aan de voorwaarden voor aanvragers. Als alle informatie juist en compleet is ontvang je binnen drie werkdagen een bericht met je inloggegevens voor Mijn Fonds.

 

Naam schoolbestuur / organisatie *
Bevoegd gezag/administratienummer (zoals bekend bij DUO) *
KvK-nummer schoolbestuur / college van bestuur *
E-mailadres schoolbestuur / college van bestuur *
Correspondentieadres schoolbestuur / college van bestuur *
Postcode correspondentieadres *
Plaats correspondentieadres *

CONTACTPERSOON (bestuurder of (locatie)directeur/schoolleider)

Voorletters *
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Geboortedatum *
E-mail contactpersoon *

(Dit e-mailadres wordt je inlognaam en moet uniek zijn. Het moet dus anders zijn dan het e-mailadres van het schoolbestuur)

Telefoonnummer
Functie
Lees hoe wij omgaan met gegevens in onze privacyverklaring