Aanvraag indienen?

Subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie gaat digitaal via Mijn Fonds. In dit systeem vind je alle benodigde formulieren, zoals het aanvraagformulier en de modelbegroting en heb je de mogelijkheid om aanvullende informatie, zoals je projectplan, te uploaden.

Wil je subsidie aanvragen voor een kunst- of cultuurproject in de vrije tijd of een project voor erfgoedbeoefenaren? Dat kan bij de regeling Jij Maakt Het Mee. De aanvraagprocedure verloopt via de website www.jijmaakthetmee.nl. Je kunt hier zelf een account aanmaken en vervolgens direct je plan indienen. Meer informatie over de procedure lees je op Jij Maakt Het Mee - hoe werkt het.  

 

 

Account aanvragen 

Aanmelden van een kunst- of cultuurproject in de vrije tijd of een project voor erfgoedbeoefenaren? Ga dan naar Jij Maakt Het Mee

Voor aanvragen binnen onze andere regelingen kun je een account aanmaken via Mijn Fonds: