Aanvragen?

Hoe weet ik of ik voor mijn project subsidie kan aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie?

Voor de algemene richtlijnen kun je kijken in het Algemeen Subsidie Reglement. De criteria kunnen per regeling afwijken. Voor deze regeling specifieke richtlijnen, kun je terecht bij regeling zelf. 

Kan ik meerdere projecten gelijktijdig bij het Fonds voor Cultuurparticipatie indienen?

Jazeker, het is geen probleem om meerdere projecten gelijktijdig in te dienen. Gebruik echter wel afzonderlijke formulieren en stuur de aanvragen afzonderlijk op. Elk project wordt op zichzelf beoordeeld.

Kan ik subsidie aanvragen voor twee of meer edities van hetzelfde project?

Je kunt subsidie aanvragen voor één editie van een project. Het Fonds biedt namelijk geen structurele ondersteuning.

Wat is het minimale en maximale bedrag dat ik kan aanvragen?

Voor elke regeling kun je andere minimale en maximale bedragen aanvragen. Je vindt deze bedragen bij de informatie over de betreffende regeling op de pagina subsidie

Planning

Voor wanneer kan ik een subsidieaanvraag indienen?

Je kunt bij de meeste regelingen tot 3 maanden voor de start van je project subsidie aanvragen. Indientermijnen en sluitingsdata verschillen per regeling. Kijk hier om de sluitingsdatum van je regeling te bekijken.

Het project is al begonnen, kan ik dan toch een aanvraag indienen?

Nee, een project mag pas starten 3 maanden na het indienen van een aanvraag. Bij de regeling Cultuurmakers van nu is die termijn acht weken, ipv twaalf.

Wat geldt als startdatum van het project?

De startdatum is de datum waarop de deelnemers aan het project gaan meedoen of bij aanvang van de eerste repetitiedag.

Ik heb een aanvraag ingediend, maar nog geen bevestiging ontvangen.

Wij streven ernaar om binnen 14 dagen na sluiting van de indientermijn de hoofdaanvrager per mail te laten weten of de aanvraag in behandeling wordt genomen. Indien je binnen 4 weken na het indienen van je aanvraag nog geen bericht hebt ontvangen, neem dan contact met ons op. 

Hoe lang duurt het voordat het Fonds een besluit neemt over een aanvraag?

Wij streven ernaar binnen 13 weken na de sluitingsdatum van een regeling een besluit te nemen over het al dan niet toekennen van een subsidie. 

Ik heb een aanvraag ingediend na het verstrijken van de sluitingsdatum. Wat gebeurt er nu?

Een te laat ingediende aanvraag neemt het Fonds voor Cultuurparticipatie niet meer in behandeling. 

Digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds

Hoe krijg ik toegang tot het digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds?

Via account aanvragen kun je  een contactformulier invullen om een account aan te vragen. Als je in aanmerking komt om een subsidie aan te vragen krijg je binnen drie werkdagen de inloggegevens voor Mijn Fonds op het e-mailadres dat je hebt ingevuld bij hoofdcontactpersoon.

Is het mogelijk een aanvraag per e-mail in te dienen?

Aanvragen kunnen ingediend worden via ons digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds. Wanneer je organisatie voldoet aan de voorwaarden en je project voldoet aan de criteria dan kun je hier een account aanvragen

Ben ik verplicht het aanvraagformulier in Mijn Fonds te gebruiken?

Ja. Je kunt alleen aanvragen met het juiste aanvraagformulier dat hoort bij de regeling waarvoor waarbij je wilt aanvragen. Aanvraagformulieren zijn beschikbaar in Mijn Fonds, ons digitale aanvraagsysteem. 

Ik heb een account aangevraagd, maar geen inloggegevens ontvangen.

Kijk ook in je spam of ongewenste e-mail, de e-mail met inloggegevens kan hierin terechtgekomen zijn. Als dit niet het geval is, neem dan contact met ons op via mijnfonds@cultuurparticipatie.nl. 

Ik heb inloggegevens voor Mijn Fonds ontvangen, maar waar moet ik inloggen?

Ons digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds kun je vinden op: aims.cultuurparticipatie.nl

Waarom kan ik niet inloggen met de gebruikersnaam die ik heb ontvangen?

Uw gebruikersnaam is het e-mailadres dat u heeft opgegeven als hoofdcontactpersoon bij het aanvragen van uw account. Als u problemen heeft bij het inloggen, neem dan contact met ons op via mijnfonds@cultuurparticipatie.nl. 

 

Ik kan niet inloggen met het wachtwoord dat ik heb ontvangen.

Let erop dat je het toegezonden wachtwoord uit de e-mail nauwkeurig overneemt bij het inloggen. Mocht het niet lukken dan kun je een nieuw wachtwoord aanvragen via de link Wachtwoord (opnieuw) aanvragen.

Ik wil graag mijn toegezonden wachtwoord veranderen. Kan dat?

Nadat je bent ingelogd op Mijn Fonds kun je in de rechterbovenhoek met de knop Verander wachtwoord je huidige wachtwoord veranderen.

Ik ben ingelogd, hoe start ik een nieuwe aanvraag?

Als jebent ingelogd, kun je met de knop Nieuwe aanvraag een aanvraag starten. Kies hierna voor de organisatie waarvoor je een aanvraag wil doen en in welke regeling je een aanvraag wilt indienen. Je komt dan vanzelf in het digitale aanvraagformulier van de betreffende regeling.

Ik heb het digitale aanvraagformulier (tussentijds) opgeslagen. Waar kan ik het terugvinden?

In Mijn Fonds kun je onder de knop Inbox je gestarte aanvraag terugvinden.

Het lukt mij niet om mijn digitale aanvraagformulier definitief te verzenden. Hoe komt dat?

Lees de instructies op het aanvraagformulier goed door en let op of de verplichte velden zijn ingevuld en alle documenten zijn bijgevoegd. Als het niet lukt om het digitale aanvraagformulier in te dienen, neem dan contact op met de helpdesk.

Hoe weet ik of mijn aanvraag goed is binnengekomen bij het Fonds?

Als je je aanvraag hebt ingediend krijg je een bevestiging op het e-mailadres van de hoofdcontactpersoon van de aanvraag.

Ik heb mijn aanvraag ingediend. Waar kan ik deze terugvinden?

In Mijn Fonds vind je onder Overzichten de knop 'Mijn aanvragen'. Daar kun je je ingediende aanvragen terugvinden. 

Ik heb een andere vraag over Mijn Fonds, waar kan ik terecht?

Bij vragen over Mijn Fonds kun je contact met ons opnemen via mijnfonds@cultuurparticipatie.nl. 

Voorwaarden

Wij zijn geen stichting of vereniging, kan ik dan toch een aanvraag indienen?

Als je bij ons subsidie aan wilt vragen moet je in principe altijd aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je organisatie is een rechtspersoon zonder winstoogmerk (bijvoorbeeld een stichting of een vereniging).
  • Je organisatie is gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden.

Voor sommige regelingen gelden andere voorwaarden. Bij de regeling Cultuurmakers van Nu kunnen ook individuen (namens een groep cultuurmakers) een aanvraag indienen. 

Beoordeling en criteria

Hoe verloopt de beoordelingsprocedure?

Wij streven ernaar om 14 dagen na de sluiting van de indientermijn te laten weten of wij je aanvraag in behandeling nemen. Bij regelingen waarbij aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld, hoor je zo snel mogelijk na het indienen van uw aanvraag of wij deze in behandeling nemen.

Het beoordelingsproces bij het Fonds voor Cultuurparticipatie loopt volgens een vaste procedure. Om de aanvragen deskundig, betrouwbaar en eerlijk te beoordelen, laten wij ons adviseren door deskundige adviseurs.

  • Aanvragen tot en met € 25.000,- worden beoordeeld door een interne beoordelingscommissie.
  • Voor aanvragen hoger dan € 25.000,- schakelt het Fonds ook een externe commissie in.

Het bestuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie volgt bijna altijd het advies van de commissie op.

Wie zitten er in de adviescommissies?

De interne beoordelingscommissie bestaat uit medewerkers van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Op deze pagina vind je de de voorzitters en adviseurs die in de externe adviescommissies zitten.

Toekenning

Ik heb een positieve beschikking ontvangen. Wanneer wordt het geld overgemaakt?

Wij streven naar een betaling binnen 14 dagen.

  • Bij een subsidie tot en met € 25.000,00 ontvangt u een 100% voorschot van je totale subsidiebedrag.
  • Bij een subsidie vanaf € 25.000,00 ontvang je 90% van het totale bedrag. Na vaststelling van het definitieve subsidiebedrag ontvang je, indien je aan alle vereisten hebt voldaan, het (eventueel) resterende bedrag. 
Hoe lang kan ik aanspraak maken op het geld?

Binnen de goedgekeurde projectperiode kun je aanspraak maken op de subsidie. Als er tussentijds inhoudelijke of financiële wijzigingen zijn, kan dat aanleiding zijn om anders te besluiten. Als je door deze wijzigingen niet aan de subsidieverplichtingen kunt voldoen, dan ben je verplicht deze door te geven aan je contactpersoon bij het Fonds. 

Ik heb een subsidie ontvangen. Moet ik verder nog iets doen?

In je eigen communicatie vermeld je altijd dat je project wordt ondersteund met middelen van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De communicatierichtlijnen vind je hier.

Bij een subsidie tot en met € 25.000 hoeft je verder geen verantwoording af te leggen. Is de  toegekende subsidie hoger dan € 25.000 dien je een inhoudelijke verslag in. Aanwijzingen voor hoe de verantwoording eruit moet zien, staan in je beschikking. Het Fonds vraagt in de vorm van een steekproef informatie op over de uitvoering van projecten.

Tussentijdse wijzigingen in je project dien je altijd tijdig te melden aan het Fonds. Uiteraard dienen ook overige subsidievoorwaarden te worden nageleefd.

 

Ben ik verplicht het Fonds voor Cultuurparticipatie te vermelden in de publicatie over mijn project?

Ja. Als je subsidie krijgt van het Fonds voor Cultuurparticipatie vragen wij je om dit in je communicatie te vermelden. Dat kan door ons logo te plaatsen op drukwerk (zoals programmaflyers en -posters), op websites of in digitale nieuwsbrieven of op de locatie van uw uitvoering, bijvoorbeeld bij premières. Meer informatie over onze communicatierichtlijnen vind je hier

Voor je persbericht omtrent de honorering kun je gebruikmaken van dit Standaard Persbericht . Verder kun je (niet verplicht) berichten over je project plaatsen op de Facebookpagina van het Fonds en ontvangen wij graag per mail uw PR-materiaal voor onze communicatie omtrent je project.

Publicitieit

Op welke manier dien ik het Fonds voor Cultuurparticipatie te vermelden in de publicatie over mijn project?

Als je subsidie krijgt van het Fonds voor Cultuurparticipatie vragen wij je om dit in je communicatie te vermelden. Dat kan door ons logo te plaatsen op drukwerk (zoals programmaflyers en -posters), op websites of in digitale nieuwsbrieven of op de locatie van uw uitvoering, bijvoorbeeld bij premières. Meer informatie over onze communicatierichtlijnen vind je hier.

Bij het logo kun je de volgende standaardzin gebruiken:

  • Nederlands: Dit project (of naam project) is (mede) mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie.
  • Engels: This project (or name of the project) is supported by the Fund for Cultural Participation.  

    Het staat je vrij het vastgestelde bedrag ook te communiceren.

 

Waar vind ik het logo van het Fonds voor Cultuurparticipatie?

Het logo van het Fonds kun je hier downloaden.

Je kunt het logo van het Fonds vermelden op flyers, posters en digitale media, zoals nieuwsbrieven of websites. Daarnaast kun je gebruik maken van het standaard persbericht op onze website. Ook ben je vrij om over je project een post te plaatsen op de Facebookpagina van het Fonds.

Afwijzing

Mag ik na een afwijzing een vernieuwde aanvraag voor hetzelfde project indienen?

Binnen zes maanden na afwijzing van de aanvraag wordt een nieuwe aanvraag voor hetzelfde project zonder nader onderzoek afgewezen, tenzij nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden uitdrukkelijk door de aanvrager worden gemeld.

Ik ben het niet eens met de (reden van) afwijzing. Wat kan ik nog doen?

Wil je meer toelichting over het besluit, neem dan contact op met de medewerker die de aanvraag heeft behandeld. De betreffende medewerker en contactgegevens vind je  in de beschikkingsbrief. Binnen zes weken na dagtekening van het besluit kan een belanghebbende schriftelijk bezwaar maken bij het Fonds. Het Fonds neemt in beginsel binnen twaalf weken een besluit op het bezwaar. Voor meer informatie over deze procedure, klik hier.

Overig

Meest gelezen