Vervanging en uitbreiding van de timmerwerkplaats van Steenfabriek De Werklust

Stichting Steenfabriek De Werklust wil vervanging en herinrichting van de timmerwerkplaats. De Werklust bevindt zich op een terrein van twee hectare in de gemeente Losser. Met deze aanvraag worden verouderde machines vervangen, handgereedschap wordt vervangen en uitgebreid en er komen opbergmogelijkheden. et project draagt eraan bij dat de vrijwilligers van De Werklust beter hun werk kunnen uitvoeren. Door de investering in de machines en het handgereedschap het werkniveau en de veiligheid, wat ook het werkplezier van de vrijwilligers bevordert. Door het aanschaffen van nieuw gereedschap kan de stichting zich ook in de toekomst blijven inzetten voor het behoud van dit industrieel erfgoed.

Vervanging en uitbreiding van de timmerwerkplaats van Steenfabriek De Werklust
Meest gelezen