Vertellingen aan boord reddingboot Brandaris (€ 4.500) van Stichting behoud oudste Motorreddingboot ter Wereld (Friesland)

De stichting heeft als taak de aankoop, restauratie en behoud van monumentaal varend erfgoed en het educatief exploiteren daarvan. De oudste motorreddingboot ‘Brandaris’ wil de verenging terug brengen naar Terschelling waar hij zal dienen als monument waaromheen een verhaalvertelprogramma wordt ontwikkeld. Op het schip zullen vertellingen over reddingen, bergingen en de zee rond Terschelling georganiseerd worden voor jongeren. Voor het verzamelen en ordenen van deze verhalen, zoals bezoeken aan archieven, maken van fotomappen en het opleiden van goede vertellers ontvangt de stichting een bijdrage. Deze investering is van belang voor het beter functioneren van de organisatie en de organisatie daardoor een betere bijdrage kan leveren aan het behoud, beheer en presentatie van (im)materieel erfgoed.

Vertellingen aan boord reddingboot Brandaris (€ 4.500) van Stichting behoud oudste Motorreddingboot ter Wereld (Friesland)
Meest gelezen