Taakverdeling en stimulering vrijwilligers (€ 5.000) van Stichting Lithografisch Museum Vrijdag (Valkenswaard)

De investeringen van het Nederlands steendrukmuseum betreffen een nieuw systeem voor klantenrelaties en een nieuw systeem voor dataloggers aan de ene kant en aan de andere kant een museumboek dat de kennis over de steendrukkunst en het museum behoud en verspreid. Deze investeringen vergemakkelijken het werk van de vrijwilligers en verbeteren de betrokkenheid van deze vrijwilligers.

Taakverdeling en stimulering vrijwilligers (€ 5.000) van Stichting Lithografisch Museum Vrijdag (Valkenswaard)
Meest gelezen