Sterke basis voor gezonde toekomst Beugelen (€ 5.000) van Nederlandse Beugel Bond (Noord-Brabant)

De Nederlandse Beugel Bond doet op twee fronten een investering in haar organisatie. Enerzijds zet zij in op het zelfstandig maken van verenigingen door middel van begeleiding, cursussen en opleiding van vrijwilligers, anderzijds investeert zij in de promotie van het beugelen in algemene zin. Op deze manier probeert zij meer leden te werven en haar vrijwilligers beter te betrekken bij de beugelverenigingen.

Sterke basis voor gezonde toekomst Beugelen (€ 5.000) van Nederlandse Beugel Bond (Noord-Brabant)
Meest gelezen