Leven met water in het Groene Hart (€ 2.000) van Stichting Bezoekerscentrum Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrec (Zuid-Holland)

Stichting Bezoekerscentrum Gemaal de Hooge Boezem is bezig de presentatie ingrijpend te vernieuwen en te actualiseren. Met deze aanvraag willen ze informatieborden en een peilschaal realiseren, met als doel de zichtbaarheid van het gemaal te vergroten. Doordat de bezoekers door borden geďnformeerd worden, krijgen de vrijwilligers meer ruimte om zich op andere werkzaamheden te richten. De informatieborden moeten overigens ook voor ruimere openingstijden en hogere bezoekersaantallen zorgen.

Leven met water in het Groene Hart (€ 2.000) van Stichting Bezoekerscentrum Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrec (Zuid-Holland)
Meest gelezen