Educatie van vrijwilligers in de archeologie (€ 5.000) van AWN Vereniging van vrijwilligers in de archeologie (Drenthe)

De regionale afdelingen AWN en de landelijke werkgroep LWAOW organiseren verschillende cursussen in veldverkenningen, opgravingen, conserveren en het documenteren van vondsten. Met deze nieuwe cursus hoopt de AWN nieuwe leden te werven en bestaande leden te behouden. Deze cursus moet tot meer mogelijkheden voor deelname aan archeologisch onderzoek leiden. Daarnaast ontwikkelt AWN een model waarmee de deskundigheid van de vrijwilligers kan worden geëvalueerd en aantoonbaar kan worden gemaakt.

Educatie van vrijwilligers in de archeologie (€ 5.000) van AWN Vereniging van vrijwilligers in de archeologie (Drenthe)
Meest gelezen