Vrijwilligersregeling: Over deze subsidie

Cultuur is gebaat bij een zo groot mogelijke betrokkenheid van mensen met een hart voor (im)materieel erfgoed. Organisaties hebben veel te danken aan mensen die belangeloos hun tijd, kennis en energie inzetten. In erfgoedverenigingen, als vrijwilligers, bestuursleden, of rondleiders zijn deze mensen ambassadeurs van de geschiedenis. Bijzonder erfgoed, zoals de watermolen in Twickel of de stoomtram in Medemblik, kan zonder de inzet van deze vrijwilligers zelfs niet meer bestaan. Immaterieel erfgoed zoals het traditionele ambacht van rietvlechten of het bloemencorso in Zundert maken de tradities zichtbaar.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie vindt deze betrokkenheid van groot belang voor de belangstelling en betekenis van (im)materieel erfgoed. Vrijwilligers zijn in veel gevallen onmisbaar voor het voortbestaan van dit erfgoed en een belangrijke schakel in het bewaren van kennis en het informeren van publiek.

Daarom heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie de Vrijwilligersregeling voor investeringen in (im)materieel erfgoed ingesteld. Met deze regeling kon worden bijgedragen aan activiteiten op het gebied van communicatie, ledenwerving en –administratie, kennisverspreiding, netwerkvorming, levend houden van immaterieel erfgoed en publieksbereik.

Het is niet meer mogelijk om voor deze regeling aan te vragen. Voor alternatieve subsidiemogelijkheden verwijzen wij u naar onze regeling Erfgoedparticipatie.

Meer lezen
Meest gelezen