Urban arts talent: Over deze subsidie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt in 2015 en 2016 verschillende jonge urban talenten die het in zich hebben om als professioneel maker aan de slag te gaan. Hiervoor hebben we een aantal talentontwikkelingsinstellingen gevraagd om jonge talenten te koppelen aan een externe maker zoals een regisseur of choreograaf om de talenten inhoudelijk uit te dagen. De instellingen begeleiden het talent zo naar een betere aansluiting op de beroepspraktijk.

Waarom?
Via onze subsidieregelingen ondersteunt het Fonds voor Cultuurparticipatie meerdere instellingen die urban arts talent begeleiden. Een deel van deze talenten geeft aan als professioneel maker aan de slag te willen maar voelt zich niet thuis in het kunstvakonderwijs. De routes die deze talenten afleggen naar professionaliteit is lang. Dit is deels te verklaren door de kloof tussen het aanbod van instellingen voor urban talent en de meer gevestigde organisaties die zich richten op het professioneel kunstenaarschap. Door de subsidieregeling voor urban arts talent, bijbehorende activiteiten gericht op kennis delen en overleg met andere cultuurfondsen hopen we bij te dragen aan het dichten van deze kloof.

Het ontwikkelen van talent is een investering in de toekomst van cultuur en de toekomst van de samenleving.” Minister Bussemaker in kamerbrief Ruimte voor talent 29-08-2015

Er is niets mooiers dan eraan bij te kunnen dragen dat mensen het beste uit zichzelf halen.” Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie

beleidsregel urban arts (pdf)

Wat is een talent in de urban arts?
Met talent in de urban arts bedoelen we in deze subsidieregeling talent dat als zodanig herkend wordt door een relevante professional zoals een regisseur, choreograaf of producer, dat nog niet als professioneel maker actief is, en dat op dit moment deelneemt of recent heeft deelgenomen aan een talentontwikkelingstraject gericht op de urban arts van een instelling die hiervoor wordt ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het kan daarbij zowel gaan om een talent, een duo of een crew.

Eerste talenten geselecteerd
Tijdens de Urban Arts talent kick-off op 19 november werden de eerste geselecteerde talenten bekend gemaakt. 
Bekijk de talenten, hun begeleiders en instellingen. 

 

 

Meer lezen
Urban arts talent
Meest gelezen