Turkije 2012: Over deze subsidie

Uitwisselingsprogramma TR-NL 2012 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie bood in 2012 ondersteuningsmogelijkheden voor projecten die bijdroegen aan de culturele uitwisseling tussen Nederland en Turkije in het kader van de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen in 2012. In dit programma stonden actieve participatie van jongeren tussen de 16 en 25 jaar, Community Arts en Urban Culture centraal. De kernbegrippen hierbij waren wederkerigheid en uitwisseling. Aanleiding was dat de Nederlandse cultuurfondsen Turkije als speerpunt land in het internationaal beleid benoemd hadden onder coördinerende rol van SICA. Het digitale platform Cultural Exchange TR-NL ondersteunde de uitwisseling.
 
Let op: Het is niet meer mogelijk om voor deze regeling aan te vragen.
 
De doelstellingen van het programma waren:
  • Het opbouwen van duurzame samenwerkingsrelaties tussen culturele instellingen in Nederland en Turkije op het gebied van cultuurparticipatie.
  • Expertise ontwikkeling en –spreiding ten aanzien van het belang en de methodieken van cultuurparticipatie.
  • Creëren van wederzijds begrip door middel van culturele initiatieven en samenwerking.

Klik hier voor de volledige subsidieregeling TR-NL2012.

Meer lezen
Meest gelezen