Wereld Muziek Concours Kerkrade

Het vierjaarlijkse Wereld Muziek Concours in Kerkrade vormt een gerenommeerd evenement in de internationale wereld van de blaasmuziek. Naast het concours zelf initieert de organisatie diverse andere activiteiten en projecten, waarbij de focus ligt op scholing, ideeënuitwisseling, netwerkbevordering en repertoirevernieuwing. De organisatie richt haar pijlen de komende periode met name op getalenteerde jongeren, onder andere door de organisatie van de Biënnale voor Blazersensembles . Daarnaast wordt een steunfunctie vervuld op provinciaal, nationaal en internationaal niveau. Zo draagt de instelling op actieve wijze bij aan de instandhouding en ontwikkeling van de amateurblaasmuziek. www.wmc.nl

Wereld Muziek Concours Kerkrade
Meest gelezen