Stichting Spin Off

De stichting organiseert jaarlijks een landelijke urban dance wedstrijd die bestaat uit diverse voorrondes en een finale. Rondom deze wedstrijd worden workshops, lectures en educatieprojecten verbonden met scholen om deelname laagdrempelig te maken. De competitie wordt uitgebried met een choreografiewedstrijd die gevorderde dansers en groepen de kans biedt zichzelf op de kaart te zetten. Door hen op artistiek en productioneel vlak te coachen worden zij klaargestoomd voor het zelfstandig ondernemerschap. Uitwisselingen met andere Europese gezelschappen vergroten hun netwerk. www.spin-off.nu

Stichting Spin Off
Meest gelezen