Professionalisering & Impuls

Wat is het verschil tussen de subsidieregelingen Impuls muziekonderwijs en Professionalisering Cultuuronderwijs?

De Impuls muziekonderwijs richt zich op een basisschoollocatie die concreet stappen wil zetten in het verbeteren van het muziekonderwijs. Het plan (de subsidieaanvraag) is op maat van de schoollocatie om duurzaam, meer en beter muziekonderwijs te realiseren.
Schoollocaties met ambitie en enthousiasme kunnen met behulp van deze kleine, eenvoudige regeling concreet aan de slag gaan. In het plan wordt van de school verwacht dat zij gaan werken aan: deskundigheidsbevordering van de mensen die voor de klas staan, het verzorgen van structureel muziekonderwijs in alle leerjaren en het vormen van verbindingen tussen binnenschoolse en buitenschoolse muziekeducatie. Voor de uitvoering van het plan moet samengewerkt worden met een culturele partner met muziekexpertise in de regio van de school. De regeling is expliciet gericht op muziek maar kan verbreedt worden met aanpalende kunstdisciplines zoals muziek en bewegen of musical.

De subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs is bedoeld om cultuuronderwijs een stevige plek in het schoolcurriculum te geven. Een schoolbestuur vraagt aan voor ten minste 5 schoollocaties. Hierbij wordt er een verbinding gelegd tussen de visie van het schoolbestuur, de culturele activiteiten op schoolniveau en de deskundigheidsbevordering van de leerkrachten. Het plan (de subsidieaanvraag) heeft betrekking op de drie lagen in het onderwijs: bestuur, school en team. Per schoollocatie is maatwerk nodig voor de vertaling van de visie in culturele activiteiten zodat er samenhangend aanbod wordt gerealiseerd. De regeling is niet gebonden aan bepaalde disciplines binnen het cultuuronderwijs, maar mag wel toegespitst ingezet worden.

Je mag voor beide regelingen een aanvraag indienen, zolang deze niet gericht is op dezelfde activiteit.

Praktisch

Impuls muziekonderwijs
Bedrag voor drie jaar per locatie:

  • Tot en met 99 leerlingen: € 10.000
  • Tussen 100 en 199 leerlingen: € 15.000
  • 200 leerlingen of meer: € 20.000

 

Start activiteiten        Aanvraagperiode
2016-2017                2 nov 2015 – 1 apr 2016
2017-2018                2 okt 2016 – 1 apr 2017
2018-2019                2 okt 2017 – 1 apr 2018

Professionalisering cultuuronderwijs

  • Maximaal €20.000 per locatie
  • Maximaal €200.000 per project

 

Start activiteiten        Aanvraagperiode
Vóór sept 2016          Juli 2015 – 1 maart 2016

Subsidie van het Fonds is maximaal 50% van de projectkosten.

 

 Impuls muziekonderwijsProfessionalisering cultuuronderwijs
Doel Méér en beter muziekonderwijs in de klas Cultuuronderwijs een stevige plek in het onderwijscurriculum geven
Locaties Eén locatie per aanvraag Minimaal 5 locaties per aanvraag
Discipline Gericht op muziek Niet gebonden aan bepaalde disciplines
Looptijd Subsidie voor 3 schooljaren Subsidie voor maximaal 24 maanden
Bedragen Maximaal 20.000 per locatie (afhankelijk van leerlingenaantal) Maximaal €20.000 per locatie
Maximaal €200.000 per project
Aanvragen Ieder jaar vóór 1 april Tot 1 maart 2016

 

Meest gelezen