Planning

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot 1 maart 2016 13.00 uur. 
Wanneer een aanvraag voor 29 januari bij ons binnen is, kunnen we hoogstwaarschijnlijk eind maart al laten weten of de subsidieaanvraag gehonoreerd wordt. Aanvragen die daarna zijn ingediend ontvangen begin mei bericht.

Meest gelezen