Visietraject en professionalisering Cultuureducatie De Mare

Het bestuur van stichting De Mare vraagt voor tien basisscholen subsidie aan. In 2014 is de stichting gestart met vijf onderwijsteams. De onderwijsteams werken op een, drie of vier scholen. Op dit moment wordt de taak van icc’er op alle scholen ingevuld. Scholen dragen financieel bij aan de combinatiefunctionarissen Cultuur die de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe in dienst hebben. Zij organiseren eens per jaar een voorstelling voor de leerlingen van alle scholen. De combinatiefunctionarissen hebben een gemeentelijk netwerk voor icc’ers opgezet. In de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe is er geen culturele instelling of organisatie die cultuuronderwijs aanbied. Op bestuursniveau gaan de directeuren en bestuurder eerst een gezamenlijke visie omtrent cultuuronderwijs ontwikkelen. De visie wordt vertaald naar een visie op onderwijsteamniveau. Dit wordt vastgelegd in een cultuuronderwijsplan. Daarna wordt er geïnventariseerd wat de mogelijke scholingsbehoefte is. Op basis van de behoefte wordt er scholing georganiseerd en uitgevoerd. Op schoolniveau zullen de onderwijsteams de visie op cultuuronderwijs verder uitzetten. Het team krijgt scholing die betrekking heeft op de ontwikkelingen binnen het cultuuronderwijs. Tot slot krijgen op leerkrachtniveau de icc’ers de zorg dat cultuuronderwijs wordt gedragen door de leerkrachten. Om dit te kunnen bewerkstelligen wil het bestuur de nadrukkelijke rol van de icc’er verstevigen. Op die manier kunnen zij meer richting geven aan ontwikkelingen binnen en buiten de school. Het cultuuronderwijs gaat een meer procesgerichte aanpak krijgen. Op die manier kunnen de leerlingen meer bewust worden van de zelfsturende en zelfonderzoekende vaardigheden die aansluiten bij het creativiteits-, het probleemoplossings- en het samenwerkingsproces. De focus van het cultuuronderwijs ligt bij de volgende zes kunstdisciplines: drama, dans, beeldend, muziek, literatuur en media-educatie. De implementatie van een kunstvak laat het bestuur uitvoeren door experts op het gebied van procesgerichte didactiek.

Visietraject en professionalisering Cultuureducatie De Mare
Meest gelezen