Van Cultuuruitje naar Cultuuronderwijs

Zaan Primair heeft 28 scholen onder haar hoede, waarvan zes scholen deelnemen aan het project Van Cultuuruitje naar Cultuuronderwijs. Het schoolbestuur werkt al enige jaren aan het verstevigen van cultuuronderwijs in de scholen. Zo is onder meer een bovenschools icc’er aangesteld en een netwerk van icc’ers opgezet. Gezamenlijk hebben zij een beleidsnotitie opgesteld die aangenomen is door het directieberaad en het bestuursteam. Dankzij het cultuurmenu bezoeken alle leerlingen jaarlijks een voorstelling of voeren een culturele activiteit uit, zo ook de zes scholen van deze aanvraag. Het bestuur is van mening dat het cultuurmenu vooral wordt gezien als uitje en niet zozeer wordt ingezet als instrument om cultuuronderwijs in het curriculum te verankeren. Hier willen de scholen verandering in aanbrengen door de bezoeken en activiteiten van het cultuurmenu vorm en inhoud in een project of thema te geven. Elke school kiest een kunstdiscipline waar het professionaliseringstraject zich op richt. Groepsleerkrachten en vakdocenten ontwikkelen samen lessen om het cultuurmenu in te bedden in het curriculum, waarin 21e-eeuwse vaardigheden en goed burgerschap ook een plaats krijgen. Teamworkshops en coaching on the job van vakdocenten van SEP of FluXus worden ingezet om de handelingsverlegenheid van groepsleerkrachten ten aanzien van het creatieve proces en de actieve kunstbeoefening weg te nemen.

Van Cultuuruitje naar Cultuuronderwijs
Meest gelezen