TaalRijk Losser

Schoolbesturen in Losser werken samen om op twaalf scholen de doorgaande leerlijn letteren, met aandacht voor creatief schrijven, te ontwikkelen, uit te voeren en te borgen. De besturen gaan een visie- en inspiratietraject volgen om een visie op cultuuronderwijs te ontwikkelen en te verankeren in het strategisch beleidskader. Ze willen juist inzetten op de leerlijn letteren omdat de scholen overtuigd zijn dat zo'n leerlijn over alle leerjaren een aantal aspecten toevoegt aan taal. Er is een basis voor de scholen omdat ze (gaan) werken met Bibliotheek op School, waarbij elke school een leesconsulent heeft. Met het project TaalRijk Losser willen de besturen een volgende stap zetten met creatief schrijven. Hiervoor krijgen leerkrachten deskundigheidsbevordering en coaching on the job. Er worden verschillende externe partners ingezet voor begeleiding en training, zoals de Rijnbrinkgroep, Karin Kotte, Talentuin Borne en AHa! Deventer. De leesmonitor van Sardes wordt uitgebreid met vragen over creatief schrijven om de effecten te meten op het niveau van leesconsulent, leerkracht en leerling. Kennisuitwisseling vindt plaats in onder meer het netwerk van leescoördinatoren en de kenniskring georganiseerd door Rijnbrinkgroep.

TaalRijk Losser
Meest gelezen