Kinderen van nu... Vormgevers van de toekomst!

Alpha Scholengroep en Stichting Prisma uit Goes vragen gezamenlijk subsidie aan voor het project ‘Kinderen van nu… Vormgevers van de toekomst!'. De schoolbesturen trekken samen op in het zetten van een volgende stap in cultuuronderwijs. Na afloop van het project zijn er doelen gerealiseerd op het bestuursniveau, voor de directie en het leerkrachtenteam.
De organisaties zetten een scholingstraject op dat er vooral op gericht is om op deze verschillende niveaus te werken aan het toe-eigenen van vaardigheden, inzichten en kennis om cultuur in te zetten om onderwijskwaliteit te verbeteren. Zij gaan onder meer met de volgende onderdelen van een professionaliseringstraject aan de slag: het ontwikkelen van een gezamenlijk referentiekader cultuur als bijdrage aan de beleidskeuzes van de twee onderwijsorganisaties waarin hun visie op onderwijs zichtbaar wordt, eigenaarschap creëren van dit gezamenlijke verhaal bij directies van de scholen en het kennismaken met actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie en de vertaling daarvan in tools die passen bij het referentiekader van de twee schoolbesturen.

Kinderen van nu... Vormgevers van de toekomst!
Meest gelezen