Kinderen ontwikkelen zich pas echt met cultuur!

De Onderwijsspecialisten vragen subsidie aan voor het project ‘’Kinderen ontwikkelen zich pas echt met cultuur!”. Het samenwerkingsverband doet een aanvraag voor vijf voorlopende scholen, die zich richten op het bieden van speciaal onderwijs en begeleiding aan cluster drie leerlingen. De scholen in het samenwerkingsverband vinden cultuuronderwijs belangrijk. Het bevordert de persoonlijke vorming van hun leerlingen, om te kunnen participeren in de maatschappij. Het samenwerkingsverband wil de zorggerichte leerkrachten aanmoedigen om talenten bij deze leerlingen te ontdekken en te stimuleren. Daarnaast willen de scholen samen met het bestuur de visie op cultuuronderwijs ontwikkelen of verder uitwerken. Middels een teamtraining wordt het bestuur geïnspireerd en geschoold op het gebied van kunstonderwijs. Vanuit de visie van het bestuur gaan schoolteams zich via lessenseries bestaande uit echo-lessen en reflectiegesprekken verdiepen in twee kunstdisciplines. Middels halfjaarlijkse studie- en inspiratiemomenten worden leerkrachten geschoold om te denken in mogelijkheden voor deze leerlingen in plaats van beperkingen. Na afloop heeft het bestuur een visie op cultuuronderwijs ontwikkeld. Elke deelnemende school heeft zijn cultuurbeleidsplan herijkt. Scholen hebben samen met de culturele partners lessenseries ontwikkeld. De leerkrachten bevorderen hun kennis van kunstvakken en talentontwikkeling en het coachen hiervan in de klas. Er wordt op leerkrachtniveau samengewerkt met de vakspecialisten van Cultura, Kunstbedrijf Arnhem en Markant. Expertisecentrum Cultuurmij Oost zal het bestuur begeleiden bij het visietraject en het herijken van de cultuurbeleidsplannen op de scholen. De opgedane kennis en vaardigheden worden gedeeld in het netwerk van het bestuur en de scholen.

Kinderen ontwikkelen zich pas echt met cultuur!
Meest gelezen