Creativiteit in je vingertoppen - van cultuureducatie naar cultuuronderwijs in de 21e eeuw

De Stichting PCOU Willibrord vraagt subsidie aan voor het project ‘’Creativiteit in je vingertoppen’’. Het schoolbestuur doet een aanvraag voor vijf voorhoedescholen met als inzet om andere scholen van de stichting te inspireren. Dit schoolbestuur heeft een duidelijke visie op cultuureducatie. Op de meeste scholen van dit bestuur is cultuureducatie een extra- curriculaire activiteit. Door te werken aan professionalisering op het gebied van creativiteit wil het bestuur op verschillende niveaus van cultuureducatie de overstap maken naar cultuuronderwijs. Het bestuur definieert cultuuronderwijs als vakoverstijgend onderwijs in kunstzinnige en culturele vaardigheden. Middels directie overleggen en intervisiemomenten wordt het bestuur geschoold op het gebied van creatieve werkvormen. Het bestuur gaat scholing faciliteren en sessies ondersteunen om creativiteit te kunnen borgen in de organisatie. Scholen worden gecoacht bij het aangaan van creatieve partnerschappen. En bij het implementeren van creatieve vaardigheid in het curriculum. Leerkrachten brengen hun eigen persoonlijke leerdoelen in kaart en worden geschoold op het gebied van creativiteit. De kennis en vaardigheden worden geconsolideerd in digitale e-learnings die het bestuur ontwikkelt met de deelnemende leerkrachten en verspreidt binnen de organisatie. Na afloop heeft het bestuur een breed gedragen visie op het gebied van cultuuronderwijs en heeft zij een omgeving gecreëerd waarin een appel wordt gedaan op creativiteit. Het bestuur heeft de kennisdeling en uitwisseling tussen scholen gestimuleerd door middel van e-learnings. De scholen hebben op hun eigen manier de 21e eeuwse vaardigheden en cultuuronderwijs verankerd in hun schoolplan. Zij hebben duurzame partnerschappen met de culturele omgeving geïntensiveerd. De leerkrachten hebben kennis van creativiteit en vaardigheden in het coachen hiervan. Bij leerlingen is de creatieve mentaliteit ontwikkeld en zijn zij beter voorbereid op het verdere leven na de basisschool. Er wordt samengewerkt met het Cultuurknooppunt, het Utrechts centrum voor de Kunsten, de Hogeschool voor de Kunsten en de Marnix Academie. De opgedane kennis en vaardigheden worden door middel van een digitaal leerplatform gedeeld met alle 29 PCOU scholen. Daarnaast participeert het schoolbestuur in verschillende netwerken op het gebied van professionalisering en cultuuronderwijs.

Creativiteit in je vingertoppen - van cultuureducatie naar cultuuronderwijs in de 21e eeuw
Meest gelezen