Creativiteit gezocht

VGPO De Zevenster vraagt subsidie aan voor het project 'creativiteit gezocht'. Vijf van de zeven scholen van de stichting gaan deelnemen aan het project waarin door middel van een ontwerponderzoek gewerkt wordt aan kennisontwikkeling en praktijkverbetering. Er zijn acht fases benoemd: hierin komt onder meer visievorming op bestuurs- en schoolniveau terug en deskundigheidsbevordering en uitvoering op de scholen. Creativiteit vormt bij de bijeenkomsten de rode draad. Tot slot wordt er ook aandacht besteed aan evaluatie en verankering. In het project wordt samengewerkt met Springstof, Buro voor Verbeeldingskracht en verschillende kunstvakdocenten. Op schoolniveau zijn er diverse netwerken, in het project worden ook de scholen zelf intensiever onderling met elkaar verbonden.

Creativiteit gezocht
Meest gelezen